Het Modulair Pakket Thuis van Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster
Tot onze spijt hebben wij moeten besluiten om de thuiszorgactiviteiten van de Zevenster af te bouwen. Aan dit besluit liggen meerdere redenen ten grondslag, wij lichten deze redenen graag toe.

Balans kosten en baten

De Zevenster staat bekend om de goede zorgverlening. Uit de klantwaarderingen blijkt dit steeds weer. In de afgelopen jaren is het streven van de Zevenster altijd geweest om kwalitatief goede thuiszorg te bieden, waarbij de kosten en opbrengsten voor de Zevenster in evenwicht zijn. Het in balans houden van kosten en opbrengsten blijkt echter minder vanzelfsprekend. Daarvoor is het van essentieel belang dat wij voldoende cliënten in zorg hebben, waardoor een effectieve inzet van medewerkers mogelijk gemaakt wordt. Ons verzorgingsgebied is te klein om dit te kunnen waarborgen.

Personele bezetting

Het vinden van geschikte medewerkers die graag in de thuiszorg werken, speelt ook een belangrijke rol in de besluitvorming. Het is uiterst moeilijk gebleken om goede medewerkers aan te trekken, dit is een landelijke tendens. Hierdoor moesten er met te weinig medewerkers te veel diensten ingevuld worden en werden zij teveel belast. Wij konden daardoor ook de cliënten niet altijd die aandacht geven welke wij gewend zijn om te geven.

Zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars zijn óók in 2019 niet genegen om een goede en in ieder geval kostendekkende prijs voor de dienstverlening te betalen. Voor een kleine speler als de Zevenster heeft dit een grote impact.

Risico’s te groot

Deze redenen tezamen maken dat de risico’s voor de Zevenster te groot worden en valt de grondslag tot het voortzetten van de thuiszorgactiviteiten weg.

Hoe nu verder?

De zorg voor onze cliënten gaan we zeker niet per direct opzeggen. Wij willen er zeker van zijn dat hun zorg goed geborgd is en wij zijn daarvoor in gesprek met andere aanbieders. Het is op dit moment onduidelijk hoe lang dit proces kan gaan duren omdat veel organisaties hetzelfde vraagstuk als de Zevenster hebben.

Onze thuiszorgmedewerkers

Onze medewerkers van de thuiszorg hebben we de toezegging gedaan dat zij binnen de Zevenster aan het werk kunnen blijven.

Update 16 februari

Inmiddels is duidelijk dat zorgorganisatie de Vierstroom de thuiszorgvragers van de Zevenster overneemt. In dit interview met Omroep Zuidplas praat Wim Ansen, bestuurslid van de Zevenster, u verder bij over deze overname.

Geef een antwoord