Paulien de Graaf

Paulien de Graaf is sinds vijf jaar werkzaam in de Zevenster. Zij werkte voorheen in de reisbranche, maar is recent via een zij-instroomtraject omgeschoold naar verpleegkundige. “Ik ben blij met mijn keuze want het werk van verpleegkundige is heel mooi om te doen!” Paulien werkt nu op de afdeling Open PG en krijgt meteen ook te maken met de fusie van de Zevenster met WelThuis.

Door de fusie verandert er voor het personeel het een en ander: de teams worden omgevormd naar zelforganiserende teams. Voorheen werden de teams aangestuurd door teamleiders, maar nu moet het team steeds meer zelfstandig gaan functioneren met alleen de locatiemanager boven hen. Dat betekent dat ieder teamlid een eigen teamrol of teamtaak krijgt waarvoor hij of zij verantwoordelijk is en dat de teamleden gezamenlijk zoveel mogelijk beslissingen nemen over het functioneren van de afdeling.

WoonZorgBegeleider

De functie van de verpleegkundigen is sinds 10 oktober verandert in WoonZorgBegeleider (WZB). Dat geldt voor alle verpleegkundigen in de Zevenster. “Dit betekent concreet dat wij ’s morgen van 07.00 tot 11.00 uur helpen bij de verzorging en daarna van de vloer afgaan om administratieve taken doen. Dit zijn taken rondom de kwaliteit van de zorg. Verder krijgen wij een coachende rol: We beantwoorden vragen van collega’s of zorgen dat vragen bij de juiste persoon terecht komen, we monitoren de zorg en de verschillende teamtaken en motiveren de collega’s om hun teamrollen en – taken goed bij te houden en uit te voeren.” De teamrollen en –taken zijn inmiddels zoveel mogelijk verdeeld en iedereen gaat daar nu zijn of haar weg in zoeken. Er zijn goede beschrijvingen van de alle teamrollen, maar voor de concrete invulling heeft iedereen nog wat tijd nodig.

Het Electronisch CliëntenDossier

Zelf heeft zij ook een teamrol: het Electronisch CliëntenDossier (ECD). “Dit gaat over de zorgplannen van de bewoners van de afdeling. Het is de bedoeling dat ik mij samen met de ECD teamrolhouders van de andere afdelingen verdiep in wat er in de zorgplannen moet staan en dat ook communiceer aan het team. Ook monitor ik of de zorgplannen up-to-date zijn. Verder kunnen collega’s met vragen over het zorgplan bij mij terecht.” Door WelThuis worden er regelmatig platformbijeenkomsten gehouden over de verschillende teamrollen, waarbij de laatste ontwikkelingen worden gepresenteerd en met collega’s van andere locaties van WelThuis wordt gekeken hoe het in de Zevenster gaat en of er zaken zijn die veranderd of verbeterd moeten worden.

Geen hele grote gevolgen

Voor de bewoners van de afdeling heeft deze verandering geen hele grote gevolgen. We blijven met elkaar werken aan goede zorg voor iedere bewoner. Door de zelforganiserende teams kan nog beter persoonsgericht en afdelingsgericht gewerkt worden omdat het team zelf meer beslissingen mag nemen, uiteraard in overleg met de locatiemanager. Deze nieuwe uitdaging gaat Paulien graag aan, maar zoals iedereen moet zij nog wel een weg hierin zoeken.

Nieuw huis

De fusie krijgt natuurlijk nog een vervolg in de bouw van een nieuw huis. Ze hoopt dat de nieuwbouw volgens de planning zal verlopen. “Ik kijk er naar uit om in een mooi nieuw en modern huis nog betere zorg te kunnen verlenen aan onze bewoners!”

Geef een antwoord