noodopvang bij dementie - Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster

Noodopvang bij dementie

Als u nog zelfstandig thuis woont met dementie, kan uw situatie soms ineens veranderen. Zo kan uw gedrag plotseling sterk anders worden, waardoor uw veiligheid en die van anderen in uw directe omgeving in gevaar komt. Bijvoorbeeld agressief gedrag of dwaalgedrag. Er kan ook een acute noodsituatie ontstaan als uw mantelzorger wegvalt door ziekenhuisopname of overbelasting. Bij de Zevenster wordt u tijdens de noodopvang opgenomen in een groep van 8 medebewoners op een beschermde afdeling. U heeft een kleine noodkamer met een bed en een toilet. Voorwaarde van deze noodopvang is dat er al een diagnose dementie aanwezig is.

Advies en opname

Bel bij een noodsituatie direct de huisarts. De huisarts zal de situatie inschatten en beoordelen of noodopvang noodzakelijk is. Bij een noodopname kunt u geen voorkeur aangeven voor een locatie, men wordt opgevangen in de dichtstbijzijnde instelling waar op dat moment plaats is. Noodopvang is altijd tijdelijk en mag maximaal zes weken duren. De opname kan 24 uur per dag en 7 dagen in de week plaatsvinden. Onze maatschappelijk werker zal voor u een indicatie en een artikel 60 aanvragen als deze nog niet aanwezig zijn. Deze aanvraag wordt beoordeeld door het CIZ. Noodopvang bij dementie wordt gefinancierd vanuit de Wlz, u betaalt wel een eigen bijdrage die door het CAK wordt berekend.

Hoe verder na de noodopvang?

Tijdens de noodopname heeft u met uw huisarts, de specialist ouderengeneeskunde en eventueel met uw familie of andere betrokkenen overleg over de volgende stappen. Vraag hierbij is of u weer terug naar huis kunt of dat er een permanente plek bij een zorgorganisatie gevonden moet worden. Als een langdurige opname noodzakelijk is, zal het Zorgkantoor een plaats zoeken in een verpleeghuis. Deze aangeboden plaats kunt u dan vervolgens niet weigeren. Als u echter zelf al een verpleeghuis heeft gevonden dat bij uw wensen past, dan kunt u samen met de maatschappelijk werker proberen te regelen dat er direct vanuit de noodopvang naar dat verpleeghuis wordt overgeplaatst.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de zorgverlening van de Zevenster? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek of een rondleiding. Samen met u bekijken we wat er mogelijk is, zodat onze zorg altijd precies bij uw wensen past.