kortdurende opname - Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster

Kortdurende opname bij de Zevenster

Ouderen die nog zelfstandig thuis wonen kunnen tijdelijk zorg of verpleging nodig hebben. Bijvoorbeeld voor herstel na een operatie of een ongeval of als een alleenstaande tijdelijk niet in staat is zelfstandig thuis te functioneren. Ook kan in de laatste levensfase kortdurende verpleeghuiszorg noodzakelijk zijn als thuis geen terminale zorg gegeven kan worden. Voor dit soort situaties biedt de Zevenster een kortdurende opname aan. Gedurende de opnameperiode kunt u bij ons terecht voor persoonlijke verzorging en begeleiding. En als dat nodig is, kunt u ook gebruikmaken van de diensten van onze fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist. Bij een kortdurende opname blijft uw huisarts verantwoordelijk voor de medische zorg.

Advies en opname

Kortdurend eerstelijns verblijf is niet bedoeld voor cliënten die een permanente behoefte aan 24-uurs toezicht en/of zorg in de nabijheid hebben. Het betreft een medisch noodzakelijk kortdurend verblijf in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid aanwezig is, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg. Het verblijf bij een kortdurende opname is op maximaal 12 weken gesteld.

Als u nog zelfstandig thuis woont, dan bepaalt uw huisarts of een kortdurende opname (kortdurend eerstelijns verblijf) nodig is. Indien u in het ziekenhuis verblijft, dan zal de transferverpleegkundige van het ziekenhuis bepalen of u in aanmerking komt voor een kortdurende opname. Kortdurend eerstelijns verblijf wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet, u betaalt wel een eigen bijdrage (eigen risico). U kunt zelf de zorgorganisatie kiezen waar u gedurende de kortdurende opname wilt verblijven. Als de zorgorganisatie van uw keuze echter geen contract heeft met uw verzekeraar, dan moet u mogelijk meer betalen. Het bedrag dat u moet bijbetalen is per verzekeraar verschillend.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de zorgverlening van de Zevenster? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek of een rondleiding. Samen met u bekijken we wat er mogelijk is, zodat onze zorg altijd precies bij uw wensen past.