Werknemers krijgen vaker verlof voor mantelzorg
Werknemers krijgen steeds meer ruimte om mantelzorgtaken uit te voeren. Een derde van de Nederlandse ondernemingen biedt inmiddels extra verlof bovenop de wettelijke mogelijkheden. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van drie jaar geleden, blijkt uit een enquête van werkgeversvereniging AWVN onder 250 Nederlandse grote en middelgrote bedrijven. Uit het onderzoek blijkt verder dat 73 procent van de werkgevers zijn personeel calamiteitenverlof verleent. Ook krijgt drie kwart van de werknemers de mogelijkheid zijn werktijden aan te passen of deeltijd te werken, om te kunnen zorgen voor naasten. Slechts 4 procent van de werkgevers biedt verlof voor ondersteuning bij kinderopvang. Van de respondenten zegt ruim de helft dat ze deze regelingen hebben om hun werknemers tevreden te houden. Bovendien hoopt 36 procent dat het ziekteverzuim op deze manier lager zal zijn.

Wet

Sinds een wijziging van de Wet arbeid en zorg in 2015 zijn de wettelijke mogelijkheden voor ouderschapsverlof en kortdurend zorgverlof verruimd. Twee op de tien werkgevers zag de afgelopen jaren het aantal aanvragen voor zorgverlof toenemen. Drie kwart van de werkgevers zegt bovendien de komende jaren meer aanvragen voor zorgverlof te verwachten vanwege de wetswijziging.

Bron: nu.nl

Geef een antwoord