Dagbesteding - Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster

Dagbesteding bij de Zevenster

Dagbesteding voor ouderen is een steuntje in de rug voor mensen die nog zelfstandig thuis wonen. De dagbesteding van de Zevenster helpt onder meer bij gevoelens van eenzaamheid, maar ook lichamelijke of psychische problemen kunnen aanleiding zijn om deel te nemen aan ons dagbestedingsprogramma. Daarnaast ontlast dagbesteding uw partner en/of mantelzorger. Tevens kan dagbesteding ondersteuning bieden in de periode na een ziekenhuisopname. En het kan bovendien een goede tussenoplossing zijn om de wachttijd voor opname in het verpleeghuis te overbruggen.

Ons dagbestedingsprogramma

Het programma van de dagopvang bij de Zevenster heeft als doel uw vermogen om voor uzelf te zorgen en uw zelfstandigheid te vergroten, zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Daarnaast willen wij ouderen in Zevenhuizen en directe omgeving helpen met tegengaan van gevoelens van eenzaamheid. Contact met anderen en samen plezier hebben staat dan ook centraal. Onze professionele begeleiders ondersteunen u hierbij door middel van activiteiten. Afhankelijk van de mogelijkheden en uw wensen stellen wij voor iedere deelnemer een individueel pakket van activiteiten samen. Natuurlijk kunt u zelf ook activiteiten aangeven die u graag zou willen doen. Verder kunnen deelnemers en hun mantelzorgers bij de activiteitenbegeleiders terecht voor vragen en advies met betrekking tot zorg, welzijn, netwerkondersteuning en begeleiding.

De dagbesteding van de Zevenster is elke werkdag van maandag tot en met donderdag geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. Kunt u niet zelfstandig naar ons toekomen? Geen probleem, u kunt opgehaald en thuisgebracht worden door onze eigen rolstoelbus.

Advies en deelname

De dagbesteding van de Zevenster is er voor zelfstandig wonende senioren in Zevenhuizen en directe omgeving. Afhankelijk van uw situatie valt dagopvang met ingang van 1 januari 2015 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een eigen bijdrage, die vastgesteld wordt door het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten(CAK-BZ).

Meer weten?

Wilt u meer weten over de zorgverlening van de Zevenster? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek of een rondleiding. Samen met u bekijken we wat er mogelijk is, zodat onze zorg altijd precies bij uw wensen past.