Activiteiten in de maand juni

U vindt hier de activiteiten in de maand juni tezamen met de geplande activiteiten van de SAR en meer informatie over het huren van onze Duo fiets.

Adviezen rondom het coronavirus
Het is niet langer noodzakelijk om activiteiten in zogenaamde “bubbels” te laten plaatsvinden. Hiermee zijn de laatste beperkingen ten aanzien van de activiteiten vervallen! Wel vragen wij uw blijvende aandacht voor de adviezen die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, voldoende frisse lucht en een zelftest afnemen bij klachten. Om risico’s te beperken, vragen we bezoek tevens om bij (milde) klachten thuis te blijven.

Historisch Museum Zevenhuizen

 Historisch Museum ZevenhuizenOp dinsdag 14 juni krijgen we bezoek van het Historisch Museum Zevenhuizen. Om met het museum naar buiten te treden, houden zij als pilot voor de bewoners Somatiek een diapresentatie in het restaurant met oude foto’s van Zevenhuizen. Ook gaan zij hierover in gesprek met de bewoners.

Voor de afdelingen PG zullen wij zelf in juni aandacht besteden aan de geschiedenis van Zevenhuizen en foto’s uit het archief van het Historisch Museum laten zien.

Biljarten

Biljarten in het restaurant

Iedere dinsdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur gezellig biljarten in het restaurant.

Welness

Welness

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur in nieuwe huiskamer op de eerste verdieping.

Bewegen met de Qwiek.up

Bewegen in het restaurant

Iedere donderdagochtend van 10.15 tot 11.15  uur in het restaurant voor alle afdelingen.

7 juni optreden Rene en Mathy

Optreden

Aanvang 14.00 uur

21 juni De Borefste Zangers

Optreden de Borefste Zangers

Aanvang 14.00 uur

 30 juni Optreden zanger Harald

Optreden Harald bij Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster

Aanvang 14.00 uur

Activiteiten Sar

De activiteiten van de SAR in de maand maart in de recreatiezaal:

  • Soos elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur

  • Bingo op woensdag 8 juni en woensdag 22 juni van 14.00 tot 16.30 uur

  • Elke donderdagmiddag zangkoor van 14.00 tot 15.30 uur (niet op 30 juni)

Duo fiets

Bewoners kunnen gratis gebruik maken van onze duofiets met trapondersteuning. Daarnaast kunnen ouderen in Zevenhuizen tegen een kleine vergoeding van €7,50 euro per 1,5 uur ook de duofiets lenen. Neem voor meer informatie contact op met Team Welzijn, telefoonnummer 0180 – 637 275 of 0180 – 637 104.

Word vrijwilliger!

Vrijwilligers leveren een meer dan waardevolle bijdrage aan de zorg en het welzijn van onze cliënten en bewoners. We zijn er trots op dat zoveel mensen bereid zijn tot vrijwilligerswerk in en buiten ons verzorgingshuis. Maar we kunnen altijd nog extra helpende handen gebruiken!