Wat is welzijn?

Onder welzijn wordt het lichamelijke en geestelijke welbevinden van mensen verstaan. Hoe we ons voelen, hangt af van tal van factoren. Denk aan woonomgeving, financiële middelen, mobiliteit en de mogelijkheid om een beroep te doen op anderen. Hoe wij ons welzijn ervaren hangt onder meer ook af van sociale factoren, zoals het hebben van zinvolle relaties. Geestelijk en lichamelijk welzijn is niet vanzelfsprekend. Zo heeft maar liefst een derde van de 55-plussers in Nederland last van eenzaamheidsgevoelens.

Wat is welzijn voor ouderen?

Ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen, zelfstandig blijven en zelf de richting van hun leven bepalen. Om die zelfstandigheid te bevorderen en om deze ouderen te stimuleren te blijven deelnemen aan de maatschappij, bieden zorgorganisaties vaak een breed pallet van activiteiten aan. Ook de Zevenster richt zich met bepaalde diensten op het voorkomen van eenzaamheid en het kunnen bieden van tijdelijke en adequate ondersteuning. Zoals dagbesteding, een inloophuis, maaltijdverzorging, vervoer, informatie en educatie. Daarnaast is het welzijn van de bewoners van ons verpleeghuis erg belangrijk voor ons. Onze medewerkers en vele vrijwilligers zetten zich dagelijks in om de dagen van onze bewoners kleur te geven.

Lees hier meer over welzijn voor ouderen:

Meer weten?

Wilt u meer weten over de zorgverlening van de Zevenster? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek of een rondleiding. Samen met u bekijken we wat er mogelijk is, zodat onze zorg altijd precies bij uw wensen past.