Vacature vrijwilligers gastvrouw of gastheer
De Zevenster is een kleinschalige zorgorganisatie die zich met name richt op de intensieve verpleeghuiszorg aan senioren. Wij leveren verpleeghuiszorg aan zowel ouderen met dementie als aan ouderen met een lichamelijke beperking. De ruim 180 medewerkers staan 24 uur per dag voor onze zorgvragers klaar. Daarnaast zijn we trots op onze meer dan 130 vrijwilligers. Deze vrijwilligers vormen een belangrijk onderdeel van de Zevenster en zijn een belangrijke aanvulling op onze zorgverlening omdat zij taken kunnen verrichten waar onze zorgmedewerkers niet of onvoldoende aan toe komen. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het restaurant kan draaien, dat de bewoners een aangename tijdsbesteding krijgen, dat de koffie en de maaltijden rondgebracht worden en nog veel meer.

Uw functie als gastvrouw of gastheer

We missen echter een belangrijke schakel in onze organisatie en dat is een gastvrouw of gastheer. Deze vrijwilliger is in staat om onze bezoekers op een vriendelijke wijze te ontvangen. De Zevenster wordt veel bezocht door familie, vrienden en kennissen van onze bewoners, bezoekers die een kopje koffie komen drinken, tussen de middag een maaltijd komen eten of aan een activiteit willen meedoen. Daarnaast zijn er bezoekers die een afspraak hebben gemaakt met een van de medewerkers van de Zevenster, de huisarts, de tandarts of de kapsalon. Al deze bezoekers willen wij graag een warm welkom geven!

Welke werkzaamheden kunt u als gastvrouw of gastheer verwachten?

U bent het gezicht van de Zevenster en draagt er zorg voor dat iedere bezoeker zich welkom voelt en gastvrij ontvangen wordt. U wijst hen de weg binnen de Zevenster en begeleidt hen eventueel naar de kamer van de bewoner of het kantoor van de medewerker. Als er een wachttijd is zorgt u voor een kopje koffie of thee en laat de bezoeker wachten in het restaurant. Daarnaast verzorgt u als gastvrouw of gastheer de volgende werkzaamheden:

 • Als bezoekers een afspraak hebben met een medewerker, stelt u de betreffende medewerker via de telefoon op de hoogte, zodat de medewerker de bezoeker kan komen ophalen of u begeleidt de bezoeker naar het kantoor van de medewerker
 • Er zijn bewoners die de Zevenster niet mogen verlaten vanwege veiligheidsrisico’s. U ziet er, uiteraard samen met onze zorgmedewerkers, op toe dat deze bewoners de Zevenster niet verlaten
 • Als mensen informatie willen ontvangen over de organisatie, kunt u hen van een brochure voorzien of draagt u er zorg voor dat onze maatschappelijk werker contact met ze opneemt
 • U helpt mee in ons restaurant verstrekt warme en/of koude dranken en kleine versnaperingen aan onze zorgvragers en bezoekers
 • De huishouding maakt dagelijks de entree, het restaurant en de toiletten schoon en u vindt het leuk om er voor te zorgen dat de entree er netjes uitziet en een huiselijke uitstraling heeft. Zo verzorgd u o.a. de planten in de entree en recreatiezaal
 • Dagelijks wordt er post en de kranten bezorgd die u sorteert en in de betreffende postvakjes neerlegt

 Dit verwachten wij van een gastvrouw of gastheer

 • U straalt rust uit en stelt zich open voor de ander
 • U vindt het creëren van een gastvrije en huiselijke omgeving als vanzelfsprekend
 • U vindt een gesprek met zorgvragers en bezoekers prettig, heeft hiervoor ook het geduld en kan luisteren zonder oordeelsvorming
 • U voelt aan waar degene die een appel op u doet behoefte aan heeft en handelt daarnaar
 • U heeft een praktische instelling en kan improviseren
 • U vindt geheimhouding van alle gegevens waarover u door uw taken geïnformeerd bent vanzelfsprekend
 • U zorgt voor een goede overdracht van informatie richting medewerkers en mede-vrijwilligers
 • U bent bekend met het gebouw en op de hoogte van bijzondere activiteiten, projecten en ontwikkelingen in de organisatie
 • Collegialiteit en bereidheid elkaar aan te vullen en te vervangen
 • U bent bereid, zo nodig, kortdurende trainingen te volgen om uw kennis en vaardigheden te vergroten
 • Bij voorkeur kunt u minimaal twee dagdelen per week aanwezig zijn, uiteraard mag dit ook meer zijn.

Wij bieden u

 • Zinvol, gevarieerd en belangrijk werk
 • Een uitdagende omgeving waarin contact met anderen centraal staat
 • 1 x per jaar een vrijwilligersactiviteit
 • Dankbaarheid van de organisatie en zorgvragers
 • een vrijwilligerscontract en ongevallenverzekering

Wanneer?

 • Maandag tot en met Vrijdag
  • van 9.00 uur tot 13.00 uur
  • van 13.00 uur tot 17.00 uur
 • Zaterdag en Zondag
  • van 13.00 uur tot 17.00 uur

Meer weten?

Wilt u meer informatie of u wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met Cees van Helfteren, hoofd Facilitaire Dienst a.i. U kunt Cees op maan-, woens- en vrijdagen bereiken op 01820-637170 of per e-mail via cvanhelfteren@de7ster.nl.

Geef een antwoord