Samenwerking huisarts, Novicare en de Zevenster
Huisartspraktijk Van Breugel, de Zevenster en de landelijke behandeldienst Novicare slaan de handen ineen en starten per 1 september een partnership om de medische behandeling van de verpleeghuisbewoners in de Zevenster op een voor de regio andere manier te organiseren.

Zelfstandig blijven en verbonden zijn

Een behandeldienst bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde (de vroegere ‘verpleeghuisarts’), een gezondheidszorgpsycholoog en enkele paramedici zoals een fysiotherapeut. Het landelijke tekort aan specialisten ouderengeneeskunde zal de komende jaren alleen maar toenemen. De Zevenster heeft daarom de afgelopen tijd gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de medische zorg te organiseren. De Zevenster wil graag zelfstandig blijven en zoveel mogelijk verbonden zijn met de dorpsgemeenschap in Zevenhuizen. Daarom is gezocht naar alternatieven waarbij men minder afhankelijk is van een (fulltime) specialist ouderengeneeskunde en meer gebruik maakt van de artsen die al werkzaam zijn in Zevenhuizen.

Invulling geven aan stabiele en goede zorg

Huisarts Van Breugel is door haar praktijk in het dorp al lange tijd de huisarts van veel zelfstandig wonende ouderen in de Zevenster. De medische zorg aan de verpleeghuisbewoners wordt sinds een aantal jaren geleverd door de landelijke organisatie Novicare. Novicare heeft elders in het land al ervaring opgedaan met de samenwerking tussen de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde. Het was dan ook een logische stap voor de Zevenster om met deze twee partijen samen te kijken hoe invulling gegeven kan worden aan de uitdaging stabiele en goede medische zorg te leveren aan de verpleeghuisbewoners.

Samenwerking huisarts en Novicare

Vanaf 1 september wordt de medische behandeling van de verpleeghuisbewoners op een manier georganiseerd die ook binnen de regio nieuw is: huisarts Van Breugel of haar collega Glansdorp wordt de dokter van alle verpleeghuisbewoners. Specialist ouderengeneeskunde mevrouw Van Dingenen van Novicare is wekelijks beschikbaar voor alle bewoners en daarnaast altijd oproepbaar. Waar nodig zal zij advies geven of de behandeling overnemen. Met deze nieuwe vorm van samenwerking is de huisarts dagelijks beschikbaar voor de algemene medische zorg en kan er op afroepbasis specialistische behandeling worden ingezet. Dit betekent ook een intensievere samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde.

Onderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam

Uniek is dat de samenwerking betrokken wordt bij een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde is een landelijk probleem. Het is voor de universiteit aantrekkelijk te onderzoeken of de overgang van de specialistenzorg naar de huisarts een bijdrage kan leveren aan de oplossing voor dit probleem. Zij zullen de samenwerking evalueren en de resultaten verwerken in een groter onderzoek naar verschillende oplossingen voor het genoemde tekort.

Geef een antwoord