Verkiezingen cliëntenraad - Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster

Stel uzelf kandidaat!

Op 24 mei worden er verkiezingen gehouden voor de cliëntenraad van Verzorgingshuis de Zevenster. Voor de nieuw te vormen cliëntenraad zijn wij op zoek naar gemotiveerde kandidaten die zich willen inzetten voor de belangen van onze cliënten.

Wat doet de cliëntenraad?

In de eerste plaats is de cliëntenraad heel nuttig om de kwaliteit van zorg bij de Zevenster te bewaken. Daarnaast heeft de cliëntenraad inbreng bij belangrijke beslissingen zoals wijziging van de organisatie, benoeming bestuurder of leidinggevende van afdelingen of algemeen beleid met betrekking tot veiligheid, gezondheid of recreatiemogelijkheden.

 • Praat en denkt mee over wat er gebeurt bij de Zevenster;
 • Kijkt mee hoe het gaat met de verlening van zorg en welzijn aan onze cliënten;
 • Komt op voor de belangen van de cliënten;
 • Voert periodieke gesprekken met de bestuurder;
 • Wordt geïnformeerd over belangrijke zaken;
 • Mag zijn mening geven over nieuwe regels.

Toegevoegde waarde cliëntenraad

In de eerste plaats is de cliëntenraad heel nuttig om de kwaliteit van zorg bij de Zevenster te bewaken en indien mogelijk op een hoger plan te brengen. Wij spreken elke maand met de bestuurder over punten van zorg voor de cliënten, die verbeterd kunnen en soms moeten worden. Leden van de cliëntenraad horen veel en zien veel bij de Zevenster en kunnen dat dan voorleggen aan Wim Ansen.

Daarnaast hebben wij inbreng bij belangrijke beslissingen zoals wijziging van de organisatie, benoeming bestuurder of leidinggevende van afdelingen of algemeen beleid met betrekking tot veiligheid, gezondheid of recreatiemogelijkheden. Op veel van dergelijke punten hebben wij het recht op advies en soms verzwaard advies, waar de bestuurder niet zomaar aan voorbij kan gaan.

En tenslotte hoor je in de cliëntenraad over veel zaken, die zich afspelen bij de Zevenster. Ik kan zeggen, dat op dit moment de mensen in de cliëntenraad met veel plezier samenwerken met voortdurende aandacht voor de zorg voor de cliënten. Om deze redenen wil ik mensen, die thuiszorg ontvangen, bewoners van de aanleunwoningen en natuurlijk bewoners van de Zevenster en contactpersonen oproepen om serieus na te denken om zich een paar jaar beschikbaar te stellen voor de cliëntenraad.

We hebben echt een aantal kandidaten voor de verkiezingen nodig. Jullie zijn welkom!

cliëntenraad - Verzorgingshuis de Zevenster | Zevenhuizen ZH

Kees Smorenburg – voorzitter cliëntenraad

Wie kunnen zich kandidaat stellen?

Alle cliënten van de Zevenster of hun wettelijk vertegenwoordigers en/of familieleden kunnen zich kandidaat stellen. Dus zowel cliënten van onze verpleeghuiszorg, als cliënten die onze thuiszorg ontvangen. Ook cliënten van de aanleunwoningen nodigen wij van harte uit om zich verkiesbaar te stellen.

Hoe werkt het?

U kunt zich kandidaat stellen door middel van het formulier dat op 12 april beschikbaar is. Op het formulier staat aangegeven wanneer en waar het kan worden ingeleverd. De cliëntenraad van de Zevenster bestaat uit 7 leden die voor een termijn van 3 jaar worden gekozen. Er zijn 3 kiesgroepen:

Kiesgroep A

Cliënten met een Intramurale zorgindicatie Somatiek.

Kiesgroep B

Cliënten met een Intramurale zorgindicatie PG.

Kiesgroep C

 • Cliënten van de Extramurale Zorg (Thuiszorg, Wijkverpleging, PGB, VPT en MPT);
 • Cliënten van de WMO en Dienstverlening;
 • Cliënten van de aanleunwoningen.

De verdeling van de kiesgroepen in de cliëntenraad is als volgt:

 • Door en uit de cliënten behorende tot kiesgroep A worden 2 leden van de cliëntenraad gekozen;
 • Door en uit wettelijk vertegenwoordigers en/of familieleden behorende tot kiesgroep B worden 4 leden van de cliëntenraad gekozen;
 • Door de cliënten behorende tot kiesgroep C wordt 1 lid van de cliëntenraad benoemd.

De kiescommissie stelt aan de hand van de binnengekomen geldige kandidaatstellingsformulieren per kiesgroep een kandidatenlijst op. Op 10 mei wordt de kandidatenlijst bekend gemaakt en op 24 mei gaan alle stemgerechtigden naar de stembus. Na het tellen van de stemmen hoort u van de kiescommissie of u daadwerkelijk in de cliëntenraad zitting neemt. De spelregels zijn daarbij:

 • Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens in hun kiesgroep het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.
 • Indien voor de laatst te bezetten zetel meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, beslist tussen hen het lot.
 • Kandidaten die minder dan 10% van het aantal uitgebrachte stemmen hebben verkregen, kunnen geen zitting nemen in de cliëntenraad.

In de onderstaande documenten vindt u alle afspraken en reglementen met betrekking tot onze cliëntenraad:

Meer weten?

U kunt voor inhoudelijke vragen en/of persoonlijke ervaringen contact opnemen met de huidige cliëntenraad. U kunt ze telefonisch bereiken op (0180) 63 21 85 of per e-mail: clientenraad@de7ster.nl.

1 Reactie

Geef een antwoord