Thuiszorg bij Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster

Alle zorg bij u thuis

Natuurlijk blijft u het liefst zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Gewoon lekker vertrouwd in uw eigen omgeving. Eventueel met wat hulp van uw familie, vrienden of buren voor dingen die uzelf wat minder gemakkelijk af gaan. Zoals klusjes in huis of het halen van boodschappen. Maar soms kunt u wel wat extra ondersteuning gebruiken bij uw medische zorg of persoonlijke verzorging. Dan is het fijn dat u op een zorgverlener kunt terugvallen die u met thuiszorg thuis kan ontzorgen.

Waar kan de thuiszorg u mee helpen?

Zorgorganisaties die thuiszorg bieden helpen u graag als het u (tijdelijk) niet lukt om bijvoorbeeld zelf te douchen of uw medicijnen in te nemen of als u specifieke verpleging nodig heeft. Zij bieden u ondersteuning op diverse gebieden, zoals:

 • Lichamelijke verzorging
 • Het geven van medicijnen en injecties
 • Verpleegkundige handelingen, zoals wondverzorging
 • Zwachtelen en het aan- en uitrekken van steunkousen
 • Het opnieuw aanleren van vaardigheden
 • Dementie- en diabeteszorg

De Zevenster biedt geen thuiszorg meer. Wij adviseren u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Door de zorgbemiddeling die zij bieden, kan uw verzekeraar ervoor zorgen dat u snel bij een zorgverlener op het gebied van thuiszorg terecht kunt.

Het Modulair Pakket Thuis (MPT-pakket)

Heeft u meer intensieve zorg nodig? En wilt u dat meerdere organisaties de benodigde zorg aan u leveren? Het Modulair Pakket Thuis (MPT) maakt dit mogelijk. U kiest zelf welke onderdelen van het zorgpakket u wilt ontvangen en bij welke zorgorganisatie u de diverse zorgonderdelen inkoopt. Dit hoeft niet bij één zorgorganisatie te zijn. U kunt ook bepaalde zorg niet kiezen, bijvoorbeeld omdat u zelf zorg wilt inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB). Met het MPT-pakket ontvangt u dezelfde zorg en begeleiding als in een verpleeghuis. Om in aanmerking te komen voor het MPT-pakket moet u een Wlz-indicatie hebben, het CIZ stelt deze indicatie vast.

Wat valt er onder het MPT-pakket?

Onder het MPT-pakket vallen diverse soorten zorg, zoals:

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding (individueel en/of dagbesteding)
 • Gespecialiseerde behandeling
 • Vervoer naar een behandeling en/of dagbesteding
 • Maaltijden
 • Hulp bij het huishouden
 • Logeren bij een zorgorganisatie – logeeropvang – om een mantelzorger tijdelijk rust te geven

Meer informatie over het MPT-pakket en de kosten vindt u op de website van het CAK.

MPT-pakket via de Zevenster

Bewoners van de Zevenster en bewoners van de aanleunwoningen naast de Zevenster kunnen bij ons in huis gebruik maken van het MPT-pakket. U kunt voor de mogelijkheden contact opnemen met Dita Versteeg, onze maatschappelijk werker. Zij is te bereiken op 0180 – 637 286.

Het Volledig Pakket Thuis (VPT)

Wilt u liever alle zorg ontvangen van één zorgverlener? Dan biedt het Volledig Pakket Thuis (VPT) uitkomst. Het VPT-pakket biedt u dezelfde zorg als in een verpleeghuis. Bij het VPT-pakket horen ook (nacht)toezicht en bescherming, maaltijden verstrekken, huishoudelijke verzorging en recreatieve activiteiten. Ook alarmopvolging is een onderdeel van dit pakket. Om in aanmerking te komen voor het VPT-pakket moet u een voortdurende en blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de buurt. Het CIZ stelt hier een indicatie voor vast.

Wat valt er onder het VPT-pakket?

Onder het VPT-pakket vallen diverse soorten zorg, zoals:

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding (individueel en/of dagbesteding)
 • Gespecialiseerde behandeling
 • Vervoer naar een behandeling en/of dagbesteding
 • Maaltijden
 • Hulp bij het huishouden
 • Logeeropvang om een mantelzorger tijdelijk rust te geven

Meer informatie over het VPT-pakket en de kosten vindt u op de website van het CAK.

VPT-pakket via de Zevenster

Bewoners van de Zevenster en bewoners van de aanleunwoningen naast de Zevenster kunnen bij ons in huis gebruik maken van het VPT-pakket. U kunt voor de mogelijkheden contact opnemen met Dita Versteeg, onze maatschappelijk werker. Zij is te bereiken op 0180 – 637 286.

TANDEM Casemanagement dementie

TANDEM (Transmurale Attentie Naast DEMentie) is de naam van het samenwerkingsverband van zorgorganisaties in Midden-Holland dat zorgt voor casemanagement dementie ‘over de muren heen’. TANDEM is opgericht in 2012 om de zorg voor cliënten met dementie en hun mantelzorgers in de regio Midden-Holland te verbeteren door middel van regionaal georganiseerde casemanagement dementie. De Zevenster is een partner van TANDEM.

De casemanagers van TANDEM kunnen via verwijzing van de huisarts ingezet worden voor diagnostiek, coördinatie en begeleiding. De casemanager stelt een behandelplan op en stemt dit af met de huisarts. De casemanager zorg voor coördinatie en uitvoering van het plan. De huisarts blijft hoofdbehandelaar van de patiënt.

Per 1 december 2018 moeten zorgaanbieders, die casemanagement dementie leveren, registreren hoe lang bij hen de wachttijd daarvoor is. Hierdoor krijgen zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meer inzicht hoelang de wachttijden in bepaalde regio’s zijn. TANDEM verzamelt en publiceert voor de aangesloten organisaties de gegevens met betrekking tot de wachttijden. Meer informatie over wachttijden en actuele wachttijden kunt u hier op de website van TANDEM raadplegen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de zorgverlening van de Zevenster? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek of een rondleiding. Samen met u bekijken we wat er mogelijk is, zodat onze zorg altijd precies bij uw wensen past.