Braintrainer officieel in gebruik - bij Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster

Word ook VRIEND van de Zevenster!

We zijn trots op de Zevenster waar iedereen zich elke dag inzet voor de beste zorg voor al onze zorgvragers. Onze bewoners willen we graag extra voorzieningen bieden om het verblijf in ons verpleeghuis zo prettig mogelijk te maken. Dankzij Stichting Vrienden van de Zevenster worden er extra middelen bijeengebracht voor diverse aanvullende verzorgingsprojecten.

De Stichting Vrienden van de Zevenster is opgericht in 1990, met als doel het geven van materiële steun die met name ten goede komt aan de bewoners van de Zevenster. De stichting wordt bestuurd door vrijwilligers. Dit betekent dat de bijdragen van onze donateurs voor 100% ten goede komen aan de doelgroep. De stichting werft op verschillende manieren fondsen. Zo ontvangt zij jaarlijks een financiële bijdrage van bewoners, hun familie en andere mensen in hun directe omgeving. Ook incidentele bijdragen, bijvoorbeeld van een vereniging die de opbrengst van een toernooi ter beschikking stelt, of structurele bijdragen van het bedrijfsleven horen bij de fondsenwerving van de stichting. De donateurs ontvangen jaarlijks een financieel overzicht waarin staat hoe hun bijdragen besteed zijn.

Vrienden maken het verschil!

Stichting Vrienden van de Zevenster maakt projecten mogelijk die het welzijn en verblijf van bewoners in het verpleeghuis van de Zevenster verbeteren. Dankzij de steun van vele vrienden heeft de stichting al veel kunnen realiseren, zoals:

 • Zitbanken voor de ingang van de Zevenster
 • Tuintafels met parasols bij de zorgafdeling
 • Spelmateriaal voor de activiteitenbegeleiding
 • Een bijdrage aan de ‘Braintrainer’ en de duofiets met trapondersteuning

Ook wordt er elk jaar met Pasen en Kerstmis een attentie verzorgd en zijn er regelmatig uitstapjes met de rolstoelbus naar bijvoorbeeld een winkelcentrum, een kerstmarkt of naar Scheveningen als er nieuwe haring is.

Vrienden worden? 

De stichting wil samen met u nog veel meer doen om wensen van onze bewoners en de Zevenster te realiseren. Wilt u de stichting met een financiële bijdrage helpen hun doelen te bereiken? Met een bijdrage vanaf € 15,00 per jaar bent u al Vriend van de Zevenster. U kunt ook een eenmalige bijdrage doneren of een voorziening treffen in uw nalatenschap, een notaris kan dit laatste eenvoudig voor u regelen. De stichting en alle betrokkenen bij de Zevenster zijn u zeer dankbaar voor uw bijdrage, want onze bewoners, hun familieleden en mantelzorgers hebben er baat bij. De stichting heeft overigens een ANBI-status, hetgeen inhoudt dat u uw donatie in uw belastingaangifte kunt meenemen.

Bestuur van de stichting

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Zevenster wordt gevormd door:

 • Klaas Jansen: voorzitter
 • Kees Smorenburg: secretaris
 • Corrie Groen: penningmeester

Activiteitenverslag 2018 Stichting Vrienden van de Zevenster

In 2018 hebben voor de cliënten de volgende activiteiten plaatsgevonden:

 1. Uitbreiding van de mogelijkheden van de Tovertafel. Op de PG afdeling wordt de zogeheten tovertafel veel gebruikt. Er was behoefte om de mogelijkheden met nieuwe software uit te breiden. Een keuze daartoe is gemaakt. De software is begin 2019 aangeschaft.
 2. Boottochtje naar Avifauna. In mei is er een boottocht naar Avifauna georganiseerd. De deelnemers hebben hier enorm van genoten, zodanig dat dit uitstapje ook voor 2019 op de agenda staat.
 3. Haringuitje met bewoners naar Scheveningen. Op 26 juni was weer het jaarlijks terugkerend uitje naar Scheveningen. De belangstelling hiervoor is altijd erg groot.
 4. Kersenplukken in Hekendorp. Begin juli is een bezoek gebracht aan de kersenboomgaard in Hekendorp. De deelnemers waren hierover zeer enthousiast. Weer op de agenda voor 2019.
 5. Bezoek winkelcentrum in Capelle a/d IJssel. Op 18 september hebben wij met een aantal bewoners een bezoek gebracht aan het winkelcentrum De Koperwiek in Capelle. Een klassieker.
 6. Poffertjesmiddag in de Zevenster. Op 9 oktober hebben wij de bewoners weer getrakteerd op poffertjes met een drankje in het restaurant. Met gezellige muziek van een draaiorgeltje.
 7. Bezoek kerstmarkt bij de Driesprong. Het voorgenomen bezoek  aan de kerstmarkt bij de Driesprong in Zoetermeer kon door omstandigheden helaas niet doorgaan.

Naast deze activiteiten hebben wij alle bewoners met Kerstmis en Pasen een kleine attentie gegeven.

Financiële verantwoording

Inkomsten door donaties in 2018:                                            € 2.655,00

Banksaldo 01-01-2018 (NL45RABO0375047999):                  € 1.582,33

Uitgaven in 2018:                                                                         € 1.351,77

Banksaldo 31-12-2018 (NL45RABO0375047999):                  € 2.885,56

Spaarrekening (buffer)                                                                € 7.515,59

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Stichting Vrienden van de Zevenster is als ANBI erkend. Dit betekent dat giften aan de stichting voor de belasting aftrekbaar zijn. De stichting heeft als fiscaal nummer: 0095 37 855.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Vrienden van de Zevenster of wilt u graag vriend worden? U kunt contact opnemen met Klaas Jansen: telefoon (0180) 632595 of e-mail: ans.klaas.jansen@gmail.com