Braintrainer officieel in gebruik - bij Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster

Word ook VRIEND van de Zevenster!

We zijn trots op de Zevenster waar iedereen zich elke dag inzet voor de beste zorg voor al onze zorgvragers. Onze bewoners willen we graag extra voorzieningen bieden om het verblijf in ons verpleeghuis zo prettig mogelijk te maken. Dankzij Stichting Vrienden van de Zevenster worden er extra middelen bijeengebracht voor diverse aanvullende verzorgingsprojecten.

De Stichting Vrienden van de Zevenster is opgericht in 1990, met als doel het geven van materiële steun die met name ten goede komt aan de bewoners van de Zevenster. De stichting wordt bestuurd door vrijwilligers. Dit betekent dat de bijdragen van onze donateurs voor 100% ten goede komen aan de doelgroep. De stichting werft op verschillende manieren fondsen. Zo ontvangt zij jaarlijks een financiële bijdrage van bewoners, hun familie en andere mensen in hun directe omgeving. Ook incidentele bijdragen, bijvoorbeeld van een vereniging die de opbrengst van een toernooi ter beschikking stelt, of structurele bijdragen van het bedrijfsleven horen bij de fondsenwerving van de stichting. De donateurs ontvangen jaarlijks een financieel overzicht waarin staat hoe hun bijdragen besteed zijn.

Vrienden maken het verschil!

Stichting Vrienden van de Zevenster maakt projecten mogelijk die het welzijn en verblijf van bewoners in het verpleeghuis van de Zevenster verbeteren. Dankzij de steun van vele vrienden heeft de stichting al veel kunnen realiseren, zoals:

  • Zitbanken voor de ingang van de Zevenster
  • Tuintafels met parasols bij de zorgafdeling
  • Spelmateriaal voor de activiteitenbegeleiding
  • Een bijdrage aan de ‘Braintrainer’ en de duofiets met trapondersteuning

Ook wordt er elk jaar met Pasen en Kerstmis een attentie verzorgd en zijn er regelmatig uitstapjes met de rolstoelbus naar bijvoorbeeld een winkelcentrum, een kerstmarkt of naar Scheveningen als er nieuwe haring is.

Vrienden worden? 

De stichting wil samen met u nog veel meer doen om wensen van onze bewoners en de Zevenster te realiseren. Wilt u de stichting met een financiële bijdrage helpen hun doelen te bereiken? Met een bijdrage vanaf € 15,00 per jaar bent u al Vriend van de Zevenster. U kunt ook een eenmalige bijdrage doneren of een voorziening treffen in uw nalatenschap, een notaris kan dit laatste eenvoudig voor u regelen. De stichting en alle betrokkenen bij de Zevenster zijn u zeer dankbaar voor uw bijdrage, want onze bewoners, hun familieleden en mantelzorgers hebben er baat bij. De stichting heeft overigens een ANBI-status, hetgeen inhoudt dat u uw donatie in uw belastingaangifte kunt meenemen.

Bestuur van de stichting

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Zevenster wordt gevormd door:

  • Klaas Jansen: voorzitter
  • Kees Smorenburg: secretaris
  • Corrie Groen: penningmeester

Activiteitenverslag 2020 Stichting Vrienden van de Zevenster

Door het coronavirus hebben wij in 2020 helaas allen het onderstaande kunnen realiseren:

  1. De bewoners hebben wij met Pasen en Kerstmis een attentie gegeven. Dat werd zoals gewoonlijk zeer gewaardeerd.
  2. Daarnaast hebben wij in 2020 ook aan het personeel gedacht vanwege hun inzet voor de verzorging in deze coronatijd. Ook dit werd bijzonder gewaardeerd.

Wij zijn nu nog in overleg met Welzijn van de Zevenster om te zien waarmee wij de bewoners een plezier kunnen doen. Denk hierbij b.v. uitbreiding van de mogelijkheden van de tover tafel of spelmateriaal voor de huiskamers.

Financiële verantwoording

U kunt hier het document met de financiële verantwoording 2020 downloaden.

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Stichting Vrienden van de Zevenster is als ANBI erkend. Dit betekent dat giften aan de stichting voor de belasting aftrekbaar zijn. De stichting heeft als fiscaal nummer: 0095 37 855.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Vrienden van de Zevenster of wilt u graag vriend worden? U kunt contact opnemen met Klaas Jansen: telefoon (0180) 632595 of e-mail: ans.klaas.jansen@gmail.com