Braintrainer officieel in gebruik - bij Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster

Word ook VRIEND van de Zevenster!

We zijn trots op de Zevenster waar iedereen zich elke dag inzet voor de beste zorg voor al onze zorgvragers. Onze bewoners willen we graag extra voorzieningen bieden om het verblijf in ons verpleeghuis zo prettig mogelijk te maken. Dankzij Stichting Vrienden van de Zevenster worden er extra middelen bijeengebracht voor diverse aanvullende verzorgingsprojecten.

De Stichting Vrienden van de Zevenster is opgericht in 1990, met als doel het geven van materiële steun die met name ten goede komt aan de bewoners van de Zevenster. De stichting wordt bestuurd door vrijwilligers. Dit betekent dat de bijdragen van onze donateurs voor 100% ten goede komen aan de doelgroep. De stichting werft op verschillende manieren fondsen. Zo ontvangt zij jaarlijks een financiële bijdrage van bewoners, hun familie en andere mensen in hun directe omgeving. Ook incidentele bijdragen, bijvoorbeeld van een vereniging die de opbrengst van een toernooi ter beschikking stelt, of structurele bijdragen van het bedrijfsleven horen bij de fondsenwerving van de stichting. De donateurs ontvangen jaarlijks een financieel overzicht waarin staat hoe hun bijdragen besteed zijn.

Vrienden maken het verschil!

Stichting Vrienden van de Zevenster maakt projecten mogelijk die het welzijn en verblijf van bewoners in het verpleeghuis van de Zevenster verbeteren. Dankzij de steun van vele vrienden heeft de stichting al veel kunnen realiseren, zoals:

 • Zitbanken voor de ingang van de Zevenster
 • Tuintafels met parasols bij de zorgafdeling
 • Spelmateriaal voor de activiteitenbegeleiding
 • Een bijdrage aan de ‘Braintrainer’ en de duofiets met trapondersteuning

Ook wordt er elk jaar met Pasen en Kerstmis een attentie verzorgd en zijn er regelmatig uitstapjes met de rolstoelbus naar bijvoorbeeld een winkelcentrum, een kerstmarkt of naar Scheveningen als er nieuwe haring is.

Vrienden worden? 

De stichting wil samen met u nog veel meer doen om wensen van onze bewoners en de Zevenster te realiseren. Wilt u de stichting met een financiële bijdrage helpen hun doelen te bereiken? Met een bijdrage vanaf € 15,00 per jaar bent u al Vriend van de Zevenster. U kunt ook een eenmalige bijdrage doneren of een voorziening treffen in uw nalatenschap, een notaris kan dit laatste eenvoudig voor u regelen. De stichting en alle betrokkenen bij de Zevenster zijn u zeer dankbaar voor uw bijdrage, want onze bewoners, hun familieleden en mantelzorgers hebben er baat bij. De stichting heeft overigens een ANBI-status, hetgeen inhoudt dat u uw donatie in uw belastingaangifte kunt meenemen.

Bestuur van de stichting

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Zevenster wordt gevormd door:

 • Klaas Jansen: voorzitter
 • Kees Smorenburg: secretaris
 • Corrie Groen: penningmeester

Activiteitenverslag

In 2015 verrichte activiteiten waren:

  1. Viering 25 jarig jubileum: op 17 januari hebben wij voor de bewoners een gezellige middag georganiseerd met optreden van het koor Sootje Visch.
  2. Haring uitje met bewoners naar Scheveningen: dit jaarlijks terugkerend uitje voor de bewoners was een groot succes.
  3. Bezoek aan winkelcentrumdit jaar zijn wij met een aantal bewoners naar het winkelcentrum De Koperwiek in Capelle aan de IJssel geweest. Met natuurlijk als afsluiting: koffie met gebak. Ook hier kijken de bewoners elk jaar weer naar uit.
  4. Poffertjesavond in de Zevenster: op 16 oktober hebben wij de bewoners getrakteerd op een poffertjesavond in het restaurant. De avond werd opgeluisterd door een koor met meezing liedjes.
  5. Bezoek kerstmarkt bij de Driesprong: op 10 november is een bezoek gebracht aan de kerstmarkt bij de Driesprong. Dit wordt altijd weer gewaardeerd door de bewoners.

Bovendien hebben wij alle bewoners met Kerstmis en Pasen een kleine attentie gegeven.

Financiële verantwoording

De inkomsten in 2015 was door een donatie groter dan gemiddeld.

Banksaldo 01-01-2015: (NL45RABO0375047999)                 772.34 euro

Inkomsten van bijdragen van donateurs:                           3.638,00 euro

Uitgaven in 2015:                                                                     1.040,55 euro

Banksaldo 31-12-2015: (NL45RABO0375047999)              3.369,79 euro

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Stichting Vrienden van de Zevenster is als ANBI erkend. Dit betekent dat giften aan de stichting voor de belasting aftrekbaar zijn. De stichting heeft als fiscaal nummer: 0095 37 855

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Vrienden van de Zevenster of wilt u graag vriend worden? U kunt contact opnemen met Klaas Jansen: telefoon (0180) 632595 of e-mail: ans.klaas.jansen@gmail.com