Over Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster

Over de Zevenster

De Zevenster is een kleinschalig zorgcentrum, maar groot in zorg. In alles wat we doen staat de mens centraal. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Kwaliteit van zorg, maar ook kwaliteit van leven. Een knuffel of een luisterend oor is zó belangrijk. Als wij onze cliënten vragen ons te beschrijven, krijgen we continu de woorden intiem, warm bad en een huiselijke sfeer terug. De zorg in de Zevenster draait om aandacht, jezelf mogen zijn, een goede verzorging, goede communicatie met de familie/mantelzorger en met elkaar een band en vertrouwen opbouwen. Met klachten wordt serieus omgegaan en complimenten worden gekoesterd. Kortom, de Zevenster kunt u uw zorg of de zorg van één van uw dierbaren met het volste vertrouwen toevertrouwen.

Onze missie

Onze missie is om kwetsbare ouderen zowel in de thuissituatie als in de beschutte omgeving van ons verpleeghuis, professionele zorg en behandeling te geven, recht te doen aan hun welzijn en autonomie en mantelzorgers zoveel als mogelijk bij het zorgproces te betrekken en te begeleiden.

Onze missie is ook om onze medewerkers en vrijwilligers een stimulerende (werk)omgeving te bieden, waar de individuele capaciteiten ten volle ingezet kunnen worden. Wij willen voor hen een betrouwbare en loyale partner zijn.

Onze visie

In onze visie moeten mensen in staat worden gesteld om samen met zijn/haar naasten, rekening houdend met de lichamelijke en/of geestelijke situatie, eigen keuzes te maken. Wij willen hierin een partner zijn met kennis van zaken, aandacht voor wie de zorgvrager (geweest) is en wie hij/zij wil zijn. Wij hechten grote waarde aan de achtergrond, eigen normen en waarden, zelfredzaamheid en privacy van onze zorgvragers. Het opbouwen van vertrouwen en een band met elkaar vormt voor ons de basis. Dit willen we bereiken door kleinschaligheid, individuele begeleiding en oplossingsgericht meedenken.

Onze organisatie

De Zevenster heeft zeer loyale medewerkers, dit versterkt de band en het contact met de bewoners. Want voor de zorgvrager en hun familie/mantelzorger zijn ‘vaste’ gezichten in een team erg belangrijk zowel in de verzorging, als in de communicatie. Al onze medewerkers zijn zeer betrokken bij onze zorgvragers, hun werk en bij de Zevenster zelf. Mensen willen leren kennen en met een warm hart persoonlijke zorg bieden, dat is belangrijk. Ongemakkelijk makkelijk maken en met elkaar een glimlach op het gezicht van de cliënten krijgen is, tezamen met sfeer, contact en het versterken van de band met en het vertrouwen van de cliënt, hetgeen onze medewerkers dagelijks drijft. Meer informatie over onze medewerkers kunt u teruglezen in het document ‘Personeelssamenstelling van de Zevenster’ wat u hier kunt downloaden.

Door onze kleinschaligheid zijn de lijnen kort. Niet alleen intern, maar bijvoorbeeld ook richting huisartsen. Dat bevordert de communicatie en maakt ons flexibel, zodat we soms sneller oplossingen kunnen creëren. We zijn realistisch in de gesprekken en onze zorgvragers of hun familie/mantelzorger worden altijd bij het zorgoverleg betrokken. Familie, mantelzorgers en vrijwilligers hebben bovendien een belangrijke plaats in het dagelijkse reilen en zeilen van de Zevenster, zonder hun zou onze dagelijkse taak een stuk moeilijker worden.

De dagelijkse bestuurder van de Zevenster is de heer Camiel Hoek (ad interim) en de Raad van Toezicht wordt gevormd door:

– De heer R. Mudde (voorzitter)
– De heer P.A. Roest
– De heer H. Biezemans
– De heer M. Riemersma
– Mevrouw J. Hilkes

Verslagen

Onze kwaliteit

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Op een aantal manieren proberen we de kwaliteit van onze zorg te bewaken en verder te ontwikkelen. In richtlijnen en protocollen hebben wij vastgelegd hoe te handelen in bepaalde situaties. Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd en daar zijn we trots op. Onze kwaliteit wordt blijvend gecontroleerd door interne en externe onderzoeken (audits). En om de kwaliteit te kunnen bewaken hebben we een kwaliteitsmedewerker in dienst en hebben we een cliëntenraad die de algemene belangen van onze cliënten behartigd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de zorgverlening van de Zevenster? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek of een rondleiding. Samen met u bekijken we wat er mogelijk is, zodat onze zorg altijd precies bij uw wensen past.