Mantelzorg bij Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster

Mantelzorg in Nederland

Elke dag zorgen in Nederland ruim drie miljoen mensen voor hun chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of buur. Deze zorg kan jarenlang duren, wordt vaak vanuit een persoonlijke relatie gegeven en als iets vanzelfsprekends gezien. Vaak is er ook geen keus, bijvoorbeeld omdat uw moeder gaat dementeren, uw partner een chronische ziekte krijgt of omdat uw buurvrouw een hersenbloeding krijgt. Mantelzorg kan zwaar worden, zeker als de zorg intensief en langdurig is. Ook kan het combineren van mantelzorg met een baan en/of je eigen gezin vaak lastig zijn.

Mantelzorgers en de Zevenster

Mantelzorgers hebben vaak lang en met veel inzet thuis zorg gegeven. Zij weten wat belangrijk is voor de bewoner, wat zijn/haar gewoonten zijn en wat hij/zij prettig vindt. De inzet en betrokkenheid van u als mantelzorger is voor ons van enorme waarde. Wij willen u graag nauw blijven betrekken bij het leven van uw dierbare en de zorg voor uw naaste graag met u delen.

Mantelzorgers krijgen bij ons daarom de aandacht die zij verdienen. Zo worden ze altijd bij de zorggesprekken betrokken. Verder kunnen mantelzorgers bij ons terecht voor vragen en advies met betrekking tot zorg, welzijn, netwerkondersteuning en begeleiding. Ook zijn mantelzorgers, familie en vrienden van harte welkom om deel te nemen aan het dagelijkse leven van de bewoner. Bijvoorbeeld door ook aan onze activiteiten deel te nemen of door te helpen bij de dagelijkse huishoudelijke bezigheden. Medewerkers, mantelzorger en familie hebben regelmatig contact met elkaar. De mantelzorger maakt met de verzorging afspraken over wie wat doet om het de bewoner naar de zin te maken.

Onze logeerkamer (respijtzorg)

De druk op mantelzorgers is groot. Als zij heel even op adem moeten komen, zelf ziek zijn of bijvoorbeeld een weekend weg willen, kunnen zij hun dierbare waarvoor zij zorgen bij ons laten logeren. Met de logeerkamer kunt u met een gerust hart de zorg voor uw dierbare tijdelijk overdragen aan onze professionele krachten. De logé kan gewoon met alles meedraaien. Deelnemen aan de dagactiviteiten, gebruikmaken van de huiskamer, mee-eten, alles. Voor de vergoeding van het verblijf bestaan veel mogelijkheden. Er kan een beroep worden gedaan op de zorgverzekeraar, de Wlz (Wet langdurige zorg), de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of het PGB (persoonsgebonden budget). Zelf betalen is natuurlijk ook mogelijk.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de zorgverlening van de Zevenster? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek of een rondleiding. Samen met u bekijken we wat er mogelijk is, zodat onze zorg altijd precies bij uw wensen past.