Kwaliteit

Kwaliteit - Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster

Kwaliteit bij de Zevenster

Kwaliteit is voor ons, maar zeker ook voor u heel erg belangrijk. Tenslotte wilt u dat uw zorg of de zorg van één van uw dierbaren in goede handen is en u wilt erop kunnen vertrouwen dat er kwalitatief goede zorg geleverd wordt. Ook kwaliteit van leven is hier onderdeel van. Voor ons personeel staat tijd voor onze cliënten nemen én krijgen voorop in hun dagelijks werk. Want juist die knuffel of dat luisterend oor is zo belangrijk. Bij de Zevenster werken we dagelijks aan onze kwaliteit. Dat doen we met onze cliëntenraad, onze kwaliteitsmedewerker, door interne en externe onderzoeken (audits) en door een cliënttevredenheidsonderzoek.

Hoe wij onze kwaliteit waarborgen

Kwaliteit staat bij de Zevenster hoog in het vaandel. Op een aantal manieren proberen we de kwaliteit van onze zorg te bewaken en verder te ontwikkelen. In richtlijnen en protocollen hebben wij vastgelegd hoe te handelen in bepaalde situaties. Deze protocollen zijn opgenomen in ons kwaliteitssysteem. Door de invoering van dit kwaliteitssysteem hebben wij sinds 2008 het HKZ Keurmerk/certificaat in ons bezit.

Om de kwaliteit op peil te houden, te toetsen en waar nodig bij te sturen, vinden er verschillende interne toetsingsmomenten plaats op bijvoorbeeld medicatie, rapportages, maar ook hygiëne en dergelijke.

Daarnaast vinden er bij de Zevenster verschillende kwaliteitsmetingen plaats zoals:

  • Cliënttevredenheid die gemeten wordt door Zorgkaart Nederland
  • Jaarlijks bezoek in het kader van onze certificering waarin het kwaliteitsmanagementsysteem wordt getoetst
  • Interne audits

Alle verpleeghuiszorgorganisaties moeten, volgens het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, een kwaliteitsplan hebben. Het kwaliteitsplan moet onder meer een beschrijving bevatten van doelgroepen, zorgzwaarte, typen zorg die verleend worden en de omvang en kwalificatieniveaus van zorgverleners (personeelssamenstelling). Het kwaliteitsplan van de Zevenster kunt u hier downloaden. Het kwaliteitsverslag 2017 is via deze link beschikbaar.

ZorgkaartNederland

De Zevenster vindt het van belang om goed op de hoogte te zijn van de tevredenheid onder onze zorgvragers. Op ZorgkaartNederland vindt u een actueel overzicht van de ervaringen van onze zorgvragers. U kunt er ook uw ervaringen delen zodat wij in de gelegenheid zijn om onze zorgverlening nog verder te verbeteren. Lees meer over ZorgkaartNederland.

Klachten

Voor ons is het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg die u krijgt. Maar hoe goed we ons best ook doen om kwalitatief goede zorg te leveren, het kan altijd voorkomen dat u toch niet helemaal tevreden bent. Klachten worden door ons altijd serieus genomen. Ze helpen ons om onze kwaliteit waar nodig te kunnen verbeteren. Iedereen aan wie de Zevenster zorg verleent of heeft verleend, kan een klacht indienen. Wanneer u zelf niet in staat bent een klacht in te dienen, kan dat namens u gedaan worden door uw eerste contactpersoon.

Als u niet tevreden bent, adviseren wij u om uw klacht in de eerste plaats  met de medewerker(s) om wie het gaat of met zijn/haar leidinggevende te bespreken. Onze medewerkers en teamleiders staan altijd open voor uw klachten. Of het nu gaat om fouten in de medische behandeling, de bejegening of een maaltijd die niet naar wens is. Alles is bespreekbaar, zodat wij samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. Onze medewerkers hebben de opdracht om elke klacht te registreren zodat de organisatie een beeld krijgt welke klachten er in goed overleg opgelost worden.

Er zijn situaties waarin u als cliënt uw klacht door een onafhankelijke partij wil laten beoordelen of u komt er niet goed uit met de klachtenfunctionaris of leidinggevende. Dan kunt u met uw klacht bij de Regionale klachtencommissie Zorg Midden Holland terecht. Via een procedure van hoor en wederhoor beoordeelt de klachtencommissie uw klacht. Meer informatie over de werkwijze en bereikbaarheid van de klachtencommissie vindt u op www.klachtoverzorg.nl

Als uw klacht bij de klachtenfunctionaris en/of de klachtencommissie niet naar tevredenheid is afgehandeld of u bent het niet eens met de uitspraak dan kunt u uw klacht voorleggen aan de door het ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport erkende Geschillenstantie Zorg Midden Holland. De geschilleninstantie is onpartijdig en kan een onafhankelijke uitspraak doen over uw klacht. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen. Meer informatie over de werkwijze en bereikbaarheid van de Geschilleninstantie Zorg Midden Holland vindt u op www.geschillenoverzorg.nl

U kunt uw klacht overigens ook met onze onafhankelijke vertrouwenspersoon bespreken. In de folder ‘Niet tevreden? Zeg het ons!‘ vindt u meer informatie over onze klachtenregeling.

Cliëntenraad

Cliëntenraad van Centrum voor Ouderenzorg de ZevensterHet welzijn en de belangen van onze zorgvragers staan bij de Zevenster voorop. De medezeggenschap van onze zorgvragers is daarom van grote waarde voor ons. Wij zijn dan ook trots op onze Cliëntenraad. Dankzij hun bijdrage hebben zorgvragers en hun familie/mantelzorger de mogelijkheid om mee te praten en mee te beslissen over zaken die hen aangaan. De Cliëntenraad vertegenwoordigt iedereen, die zorg of een dienst ontvangt van de Zevenster. De leden van de Cliëntenraad hebben tot taak om het algemene belang van de zorgvragers te behartigen. Dat heeft vooral te maken met de kwaliteit van de dagelijkse verzorging van alle cliënten van de Zevenster.

De Cliëntenraad heeft elke maand overleg met de directie over vragen, klachten en suggesties, die wij van onze zorgvragers ontvangen. Zijn er problemen, die alle bewoners of een grote groep aangaan, dan zoeken zij met de directie naar oplossingen. Daarnaast praten zij met de directie over veranderingen/beleidsvoornemens, die van belang zijn voor de zorgvragers. De Cliëntenraad heeft hierbij recht op informatie en ook recht op (verzwaard) advies over de directieplannen. Meer informatie over onze Cliëntenraad vindt u in de speciale folder.

In onze serie ‘Een goed gesprek met…’ kunt u kennismaken met 2 leden van onze Cliëntenraad:

Heeft u een persoonlijke ervaring die u met de Cliëntenraad wilt delen? Dit zijn de contactgegevens:

  • Per post: Cliëntenraad, Leliestraat 3, 2761 HD Zevenhuizen
  • Per telefoon: (0180) 63 21 85
  • Per e-mail: clientenraad@de7ster.nl

Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon is de heer Jelte Pietens. Hij kent de Zevenster goed, maar is niet in dienst van de Zevenster en dus onafhankelijk. De heer Pietens zorgt voor de eerste opvang van klachten en kan mogelijk bemiddelen. Hij kan u helpen de klacht op een informele wijze op te lossen, zodat u niet de stap naar de formele klachtencommissie hoeft te zetten. U kunt een gesprek met onze vertrouwenspersoon aanvragen door een e-mail te sturen naar vertrouwenspersoon@de7ster.nl of door uw aanvraag in een dichte envelop bij het directiesecretariaat af te geven.

Onze keurmerken

Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster is ISO 9001 2015 gecertificeerdHet ISO 9001 keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem dat de Zevenster gebruikt, hierdoor kunnen wij onze kwaliteit goed managen. Het systeem voldoet aan eisen die onder meer door patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Het geeft aan dat wij ons werk zodanig hebben georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

actizActiZ is de branchevereniging voor werkgevers in zorg, wonen, welzijn, en zorg voor jeugd. ActiZ heeft een stevige en oorspronkelijke visie op de ontwikkeling van de zorg. Het bieden van maatwerk aan individuele cliënten staat daarin centraal. Deze visie wordt voor leden ondersteund met praktische activiteiten die gericht zijn op kennisontwikkeling, innovatie en inspiratie. Ook het afsluiten van een cao behoort tot de taken van ActiZ.

Verzorgingshuis de Zevenster is een Calibris erkend leerbedrijfDe Zevenster is gecertificeerd als erkend leerbedrijf in de zorg. Dat betekent dat leerlingen bij ons de nodige dingen voor hun toekomstig beroep kunnen leren en daarbij goede begeleiding krijgen. Calibris is het kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport. Zij controleren regelmatig of de Zevenster aan alle gestelde eisen voldoet.

Meer weten?

Wilt u meer informatie of wilt u graag een persoonlijk gesprek en een rondleiding? Neem dan contact op met Dita Versteeg, onze maatschappelijk werker. U kunt Dita telefonisch bereiken op 0180 – 637 286. Of vul hier uw gegevens in, wij nemen vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak. Samen met u bekijken we wat er mogelijk is. Zodat onze zorg altijd precies bij uw wensen past.

* Graag invullen

Steentje bijdragen?

word ook vrijwilliger bij Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster
word ook vriend van Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster
kom werken bij Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster

Centrum voor Ouderenzorg

Centrum voor Ouderenzorg

Leliestraat 3
2761 HD Zevenhuizen ZH
T: (0180) 63 71 11
E: info@de7ster.nl
F: (0180) 63 40 50

Facebook
Google+

Wilt op de hoogte blijven?

Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief of volg ons op Social Media!

Steentje bijdragen?

Word vrijwilliger van Verzorgingshuis De Zevenster | Zevenhuizen ZH
werken bij Verzorgingshuis De Zevenster | Zevenhuizen ZH
word vriend van Verzorgingshuis De Zevenster | Zevenhuizen ZH

Onze keurmerken

Onze keurmerken

Aangesloten bij

Aangesloten bij Actiz