kleinschalig wonen met beginnende dementie - Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster