De Zevenster: waar de zorg om mensen gaat

De Zevenster biedt al ruim 40 jaar goede zorg aan senioren. En wij zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om deze zorg te verbeteren. Is er bij u sprake van een situatie, waarin u, of iemand in uw directe omgeving, op de een of andere wijze (onze) zorg nodig heeft? U moet dan een stap zetten die velen van u eigenlijk niet willen zetten. Een goede gezondheid is tenslotte de wens van ons allen! De realiteit is vaak anders en dwingt ons om deze stap toch te zetten. Dat een ieder dit op zijn eigen wijze zal beleven is overduidelijk. Dat betekent voor ons dat wij uw zorgvraag ook zullen zien als úw persoonlijke zorgvraag, die iedere keer opnieuw een specifieke aanpak vereist. Daarbij hebben we niet alleen aandacht voor de direct betrokkene, maar ook voor een eventuele partner en andere betrokkenen.

Zorg verlenen vinden wij dus geen vanzelfsprekendheid, maar vergt iedere keer opnieuw een afstemming tussen wensen en mogelijkheden. Het dagelijks verlenen van zorg vraagt veel van medewerkers en het management, maar ook van de faciliteiten waarin en waarmee dit plaatsvindt. De achterliggende gedachte van de Zevenster is om de dingen die we doen, ook echt goed te doen.

Wij kiezen bewust voor kleinschaligheid. We geloven ook sterk in de betrokkenheid van het management en de medewerkers bij de zorgvraag en de organisatie. Zorg is in wezen een intermenselijk proces, waarbij er altijd kans op verstoring bestaat en er vaak net iets meer gevraagd wordt dan dat er in welk protocol ook vastgelegd kan worden. Dat vraagt om medewerkers die nog echt voor hun vak gaan. De enige manier om dit te bereiken is dat het management naast haar medewerkers staat, hen ondersteunt en voldoende opleidingsmogelijkheden biedt, maar ook helder maakt wat de zorgvragers van hen mogen verwachten.

Lees meer over de Zevenster

Meer weten?

Wilt u meer weten over de zorgverlening van de Zevenster? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek of een rondleiding. Samen met u bekijken we wat er mogelijk is, zodat onze zorg altijd precies bij uw wensen past.