Update coronavirus 9 maart 2021

Update corona 9 maart 2021

 

Binnen de Zevenster zijn momenteel geen Covid-19 besmettingen. Gezien het hoge risico in de omliggende gebieden blijven we wel zeer alert.

Naar aanleiding van de landelijke persconferentie is het weer toegestaan om met 2 bezoekers langs te komen. Wij vragen u om nu ook afstand te blijven houden en zelf zo min mogelijk andere contacten te onderhouden als u bij uw familielid op bezoek komt.

Bewoners, familie en contactpersonen hebben een brief ontvangen met de bij ons geldende maatregelen. U kunt deze brief hier downloadenOpen dit document met ReadSpeaker docReader.

Met elkaar kunnen we zorgen virusvrij te blijven!

Informatie omtrent vaccinatie Covid-19 virus

In de Zevenster neemt het aantal coronabesmettingen weer langzaam toe. We zijn dus erg blij dat de vaccinaties eraan komen. In de maatschappij en ook onder onze medewerkers spelen er nogal wat vragen over het vaccin tegen corona. Hoe veilig is de vaccinatie? Wat zijn de bijwerkingen? Wat zijn de effecten op de lange termijn? Hoe zit het met zwangerschappen? Kan het je DNA aantasten? Onze specialist ouderengeneeskunde, Jeroen Janssens, beantwoordt in deze video al deze vragen over de vaccinatie. Kijken dus!

Informatie van de Rijksoverheid over de vaccinatie

Informatie Rijksoverheid coronavaccinatie

Update coronavirus 23 december

coronanieuws 23 december 2020

Inmiddels is bij 3 bewoners in de Zevenster het Covid-19 virus vastgesteld. De druk op de Zevenster en de medewerkers is daardoor hoog. Wij zijn daarom genoodzaakt om extra maatregelen te nemen. Deze extra maatregelen zijn op dinsdag 22 december in gegaan, bewoners, familie en contactpersonen zijn hierover al per brief geïnformeerd.

De extra maatregelen zijn genomen om het aantal bewegingen in ons huis te minimaliseren. Welke extra maatregelen er precies zijn ingevoerd, kunt u in de eerdergenoemde brief lezen. U kunt deze brief hier downloaden.

We vinden het enorm spijtig dat door de recente besmettingen de aanvullende maatregelen nodig zijn. We hopen echter dat hiermee het Covid-19 virus zich niet verder verspreidt en weer snel buiten de deur is.

Update oproep beschermingsmaterialen

update beschermingsmiddelen

 

Op 14 april hebben we een dringende oproep geplaatst voor het verkrijgen van materialen ter bescherming van onze bewoners en medewerkers. We hadden vooral een tekort aan overschorten, omdat deze schorten voorlopig niet geleverd konden worden.

Uw steun na de oproep was overweldigend. Het bericht is onder meer massaal gedeeld op Social Media en we hebben hartverwarmende reacties mogen ontvangen. Inmiddels hebben we alle materialen weer voldoende op voorraad, de oproep is dus niet meer nodig. Rest ons u allen namens onze bewoners en medewerkers hartelijk te danken voor uw hulp!

Dringende oproep beschermingsmaterialen

Oproep beschermingsmaterialen

In de Zevenster wordt dag en nacht liefdevol gezorgd voor onze kwetsbare groep bewoners. Ter bescherming van deze groep én ter bescherming van onze medewerkers zijn we dringend op zoek naar beschermingsmaterialen. Met name aan overschorten met mouw dreigt een tekort. Deze zijn wel in bestelling, maar kunnen voorlopig niet geleverd worden.

Heeft u overschorten beschikbaar? Neem dan contact op met onze Triageverpleegkundige, telefoonnummer 0180-637 268.

Beschermingsmiddelen kunnen op werkdagen tussen 08.30 en 15.30 uur afgeleverd worden bij de Zevenster. U kunt deze neerzetten in de sluis bij de hoofdingang. Opsturen kan natuurlijk ook. Ons adres is: Leliestraat 3, 2761 HD Zevenhuizen

Alvast bedankt voor uw steun!

Nieuwsbericht 24 maart 2020

Bij een cliënt in de Zevenster is het coronavirus vastgesteld. Dit heeft de GGD Hollands Midden aan ons bevestigd. Uit voorzorg werd de betreffende cliënt al in strikte isolatie verzorgd. Dit blijven wij doen.

De Zevenster is sinds 20 maart tot nader order gesloten voor alle bezoekers. In deze uitzonderlijke situatie is het voorkomen van iedere besmetting van het grootste belang. Zeker omdat in verpleeghuizen ouderen wonen met een zeer kwetsbare gezondheid die de meest ernstige gevolgen van het virus kunnen ondervinden. Wij willen u daarom nogmaals op het hart drukken niet langs te komen en ook niet buiten elkaar te ontmoeten als dat niet nodig is.

Wij danken u voor uw medewerking en begrip.

Zie tevens het nieuwsartikel in de lokale krant Hart van Holland.

Nieuwsbericht 19 maart 2020

Update coronavirus 19 maart 2020Binnen de Zevenster is vooralsnog geen COVID-19 besmetting geconstateerd. Er is ons alles aan gelegen om deze situatie zo te houden. Preventieve maatregelen op het gebied van sociale hygiëne zijn echter helaas niet meer afdoende om onze bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.

Daarom hebben wij uit voorzorg toch besloten onze deuren te sluiten voor alle bezoekers. Vanaf vrijdag 20 maart hebben daarom alleen nog onze medewerkers toegang tot de Zevenster.

Wij begrijpen dat dit een forse maatregel is. Dit besluit is echter mede ingegeven door de toename van het aantal besmettingen in onze regio. Deze afweging is in lijn met de maatregelen die landelijk al in andere organisaties worden genomen. Uiteraard doen onze medewerkers er alles aan om het voor onze bewoners een zo aangenaam mogelijke periode te laten zijn.

De tuinen rondom de Zevenster zijn overigens eveneens onderdeel van ons verpleeghuis en vallen daarmee ook onder dit besluit. Onze bewoners willen we graag, indien mogelijk, van de voorjaarszon in onze tuinen laten genieten. De tuinen zijn echter, conform de richtlijnen, niet toegankelijk voor bezoekers.

Deze maatregel geldt tot 6 april. Slechts in uitzonderlijke gevallen, bij hoge uitzondering en in afstemming met de afdeling is bezoek mogelijk.

Nieuwsbericht 16 maart 2020

Na de nieuwe landelijke maatregelen die gisteren van kracht zijn gegaan, heeft de Zevenster aanpassingen doorgevoerd in de gepubliceerde maatregelen:

  • Sinds vandaag mag er 1 bezoeker per bewoner per dag op bezoek komen
  • Het restaurant is gesloten tot en met 6 april
  • Alle activiteiten zijn tot en met 6 april geannuleerd

Daarnaast blijven de eerder aangegeven adviezen van kracht om niet te komen als:

  • U gezondheidsklachten heeft zoals koorts en/of luchtwegklachten
  • U in de afgelopen twee weken in een risicogebied bent geweest
  • U in de afgelopen twee weken in contact bent geweest met een (mogelijke) patiënt met het coronavirus

Als wij signaleren dat u als bezoeker klachten heeft, kunt u verzocht worden de Zevenster voorlopig niet te bezoeken. Ook wordt ten stelligste afgeraden om kinderen jonger dan 5 jaar op bezoek te laten komen.

Bezoekers mogen tot slot hun familielid alleen op de kamer bezoeken. Gelieve bij binnenkomst direct naar de kamer te gaan en bij vertrek direct naar de uitgang te gaan.

Nieuwsbericht 13 maart 2020

Advies coronavirusNaar aanleiding van de aangepaste overheidsmaatregelen die per 12 maart 2020 zijn ingegaan, heeft de Zevenster voor bezoekers en familieleden de strikte instellingsmaatregel:

Beperk uw bezoek zoveel mogelijk! Ons advies is maximaal twee bezoekers per bewoner per dag. Bezoekers die toch langskomen, verzoeken wij hun familielid te bezoeken op de kamer. Gelieve bij binnenkomst direct naar de kamer te gaan en bij vertrek direct naar de uitgang te gaan.

Daarnaast gelden de eerder aangegeven adviezen om niet te komen als:

  • U gezondheidsklachten heeft zoals koorts en/of luchtwegklachten
  • U in de afgelopen twee weken in een risicogebied bent geweest
  • U in de afgelopen twee weken in contact bent geweest met een (mogelijke) patiënt met het coronavirus

Als wij signaleren dat u als bezoeker klachten heeft, kunt u verzocht worden de Zevenster voorlopig niet te bezoeken. Ook wordt ten stelligste afgeraden om kinderen jonger dan 5 jaar op bezoek te laten komen.

Ons restaurant is in ieder geval tot en met 1 april gesloten voor bezoekers van buitenaf. Daarnaast zijn ook onze activiteiten tot deze datum geannuleerd.

Met onze verantwoordelijkheid voor een kwetsbare groep ouderen, willen wij als Zevenster door middel van bovenstaande maatregelen het risico op besmetting voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers zo klein mogelijk houden. Wij vertrouwen op uw medewerking hierin.

Actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM.