De Zevenster is een verpleeghuisorganisatie in Zevenhuizen (Zuid-Holland) waar de zorg en dienstverlening binnen een kleinschalige setting wordt geleverd en waar het gaat om de menselijke maat en aandacht voor elkaar.

Er wordt een divers aanbod aan zorg aangeboden die zoveel als mogelijk aansluit op de normen, waarden en de individuele wensen van de cliënten. Alles is gericht op de persoonlijkheid van de cliënt en zijn/haar eigen gewoontes. Aandacht, een goede verzorging en goede communicatie met de familie en/of mantelzorgers, dat is waar het bij de Zevenster om gaat. Net als een band en vertrouwen met elkaar opbouwen.

Wij zijn op zoek naar een

Lid Raad van Toezicht (financiën en vastgoed)

Over de functie 

De Raad van Toezicht (RvT) heeft als doel het toezicht houden op de besturing van de organisatie en het borgen van een goede zorgkwaliteit. Naast de formele rol als toezichthouder, dienen de leden van de RvT ook als sparringpartner, inspirator en verbinder te kunnen fungeren. Door het naderen van het eind van de benoemingstermijn van één van de leden, ontstaat er begin 2020 een vacature voor een lid van de RvT met als aandachtsgebied Financiën & Vastgoed.

Uw profiel als Lid Raad van Toezicht

De Zevenster is zich aan het voorbereiden op het bouwen van een nieuw verpleeghuis. Daarom is de Zevenster op zoek naar een toezichthouder, die naast een gedegen financiële achtergrond ook kennis en ervaring van (zorg)vastgoed heeft en die tevens op de hoogte is van de financieringsmogelijkheden daarvan. Zij/hij kent het overheidsbeleid en de relevante ontwikkelingen op dit gebied. Op basis daarvan kan zij/hij zich een oordeel vormen over kansen en bedreigingen voor de organisatie.

Uw competenties zijn:

  • Een financiële achtergrond
  • Kennis van bouwkundige zaken en de financiering daarvan
  • Het vermogen en de attitude om de RvB met raad en als klankbord terzijde te staan
  • Aansluiting bij een kleine organisatie als de Zevenster en de waarde zien van kleinschalige zorg
  • Een betrokken en doortastende houding
  • Het vermogen om het beleid van de Zevenster en het functioneren van de RvB en de RvT te toetsen
  • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
  • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de RvB ingebrachte aangelegenheden
  • Teamspeler

Meer informatie over deze functie

Het uitgebreide functieprofiel kunt u hier downloaden:

Download hier het functieprofiel

 

Indien u vragen heeft over deze vacature, dan kunt u deze stellen aan de heer Rob Mudde, voorzitter Raad van Toezicht. Hij is bereikbaar via het e-mail adres kvear@de7ster.nl.

Honorering Lid Raad van Toezicht

Er wordt een vergoeding aan leden van de Raad van Toezicht gegeven. Dit is 75% van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) gebaseerd op de WNT2.

Toezicht houden wordt door de RvT van de Zevenster gezien als een professionele taak. We verwachten van de leden dan ook dat zij voldoende tijd ter beschikking kunnen stellen om deze taak naar behoren uit te oefenen. Minimaal betekent dit tijd voor (de voorbereiding van) ongeveer 5 vergaderingen per jaar plus circa 3 commissievergaderingen per commissie. Daarnaast vindt overleg plaats met de centrale ondernemingsraad en de cliëntenraad.

Heeft u interesse ?

Wij nodigen u graag uit om voor 6 december 2019 te reageren via onderstaande knop. U kunt uw sollicitatie met uw motivatie en cv richten aan de Raad van Toezicht, t.a.v. de voorzitter, de heer Rob Mudde. Uiterlijk in de eerste week van januari 2020 ontvangt u vervolgens een terugkoppeling. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek op vrijdagmiddag 17 januari 2020 en een eventueel tweede gesprek in week 5 (in overleg).


Maak kennis met de Zevenster

We kunnen ons voorstellen dat u graag eerst wat meer wilt weten over de Zevenster voordat u solliciteert. In de onderstaande video’s en in onze serie ‘Een goed gesprek met…’ kunt u kennismaken met de mensen waar het in de Zevenster om draait, zoals onze zorgvragers, medewerkers en vrijwilligers. Hierdoor krijgt u meer inzicht in het reilen en zeilen van onze zorginstelling.

Geef een reactie