Klachten

Bij de Zevenster zien we elke klacht als een mogelijkheid om onze diensten te verbeteren.
Daarom moedigen we bewoners aan om klachten vooral te melden.

Heeft u een klacht? Dan adviseren we u deze in eerste instantie te melden bij de betreffende medewerker, of bij de locatiemanager.

Wilt u uw onvrede liever met een onafhankelijk iemand bespreken? Of vindt u dat u onvoldoende gehoor krijgt bij de direct betrokkenen? Dan kunt u ook contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van WelThuis. Deze kunt u bereiken via klachten@welthuis.nl.

Vertrouwenspersonen

De Zevenster kent 2 vertrouwenspersonen. Een algemene vertrouwenspersoon van WelThuis hiervoor kunt u bellen met 088 – 14 40 200 of door uw aanvraag in een dichte envelop bij het secretariaat af te geven.

Daarnaast kent de Zevenster een vertrouwenspersoon in het kader van de Wet Zorg en Dwang. Dit is mevrouw Chantel van der Wel. U kunt met haar contact opnemen indien u een vraag, wens, adviesvraag of een probleem heeft die te maken heeft met onvrijwillige zorg. U kunt mevrouw van der Wel of per telefoon op 06 – 28 84 00 19 bereiken of per e-mail via c.vanderwel@zorgstem.nl.