intentieovereenkomst realisatie nieuw woon/zorgcentrum
Zondag 14 juli is tijdens de ‘World Rowing Cup’ op de Willem Alexanderbaan in Zevenhuizen de intentieovereenkomst ondertekend door de gemeente Zuidplas, Woonpartners Midden-Holland en Stichting de Zevenster voor het realiseren van een integraal plan voor wonen en zorg in Zevenhuizen.

Ontwikkelplan

We zijn erg blij dat we met het vele werk van de afgelopen maanden samen tot deze intentieovereenkomst zijn gekomen. We gaan nu samen verder bekijken of en hoe we het gebied aan de Leliestraat, de Noordelijke Dwarsweg en Knibbelweg in Zevenhuizen kunnen ontwikkelen. Dit gebied omvat het terrein van de huidige Zevenster, het bezit van Woonpartners, de sportvelden en het tussenliggende terrein. In het plan gaan we uit van huurwoningen in de sociale en middenhuur sector voor onder andere de doelgroep senioren, koopwoningen en een verpleeghuis voor 120 ouderen met een intensieve zorgvraag.

Aanleiding voor intentieovereenkomst

Aanleiding voor de Zevenster om mee te doen aan deze intentie is dat de ouderenzorg merkbaar aan het wijzigen en tegelijkertijd aan het verzwaren is. Door vergrijzing in de regio groeien de wachtlijsten. Daarbij is het huidige gebouw van de Zevenster bijna 50 jaar oud. Deze gedateerdheid maakt het (achterstallig) onderhoud onvoorspelbaar. Het huidige gebouw is daarmee op de lange termijn niet in staat deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Compact zorgaanbod

‘Langer’ thuis wonen is wat steeds meer mensen willen. We merken dat hierdoor het aantal crisissituaties en eenzaamheid onder senioren sterk toeneemt. Er ontstaat behoefte aan nieuwe diensten, dichtbij elkaar in de buurt, dichtbij de zorgvrager. Onze ambitie is daarom om een compact zorgaanbod, dicht bij elkaar georganiseerd te realiseren. Een centrum waar intensieve verpleeghuiszorg plaatsvindt, maar waar ook geleefd wordt door ouderen met een lichte of zware somatische zorgvraag met zorg vanuit alle disciplines: tijdelijke opvang, kortdurende opname, palliatieve zorg of crisisopvang. Bewoners kunnen de rest van hun leven in hun eigen huis blijven wonen en wij bieden ze de ‘zekerheid’ dat de zorg die zij nodig (gaan) hebben ook in hun directe omgeving aangeboden kan worden. Door ook sociale voorzieningen in en om het verpleeghuis te huisvesten zorgen we voor een hogere kwaliteit van leven en verbinding met de rest van de omgeving.

Uitwerking plannen

Vanuit deze maatschappelijke opgave, willen we samen met de gemeente en Woonpartners verbinden om zo deze visie uit te werken. Voor de realisatie van het integrale plan is de verplaatsing van het Sportpark ’t Verlaat nodig. Hiervoor zijn wij in gesprek met de voetbalvereniging en de tennisvereniging Zevenhuizen. Woensdag 17 juli 2019 is een gesprek gepland met de klankbordgroep Leliestraat, bestaande uit bewoners, die al eerder bij de plannen betrokken waren. We streven ernaar vóór 1 november 2019 op hoofdlijnen de plannen meer uitgewerkt te hebben.

Geef een antwoord