Hoera... geslaagd!

We hebben weer een heel mooi moment om met u te delen! Op donderdag 23 mei hebben de verpleegkundigen van de Zevenster na hard werken en leren met succes de scholing ‘Triage in het verpleeghuis’ afgerond. Wij zijn met recht trots op het feit dat alle verpleegkundigen hiervoor het certificaat hebben behaald!

De training bestond uit 5 dagdelen, elk dagdeel werd afgesloten met een toets. Onze verpleegkundigen kregen onder meer scholing in:

• Wat houdt triage in?
• Anatomie
• Fysiologie
• Pathologie

Daarnaast hebben zij geleerd de klachten van de cliënt te beoordelen en hoe zij, indien noodzakelijk, in overleg met een arts het beleid van de behandeling moeten vaststellen. Het bepalen van de juiste urgentie en de daarbij horende actie stonden, zowel in casuïstiek (praktijksituaties) als in oefeningen, centraal tijdens deze scholing.

SUPER gedaan!

Geef een antwoord