Hercertificering HKZ in de Zevenster
In 2008, 2011 en in 2014 heeft de Zevenster al eerder het HKZ-certificaat behaald. Dit certificaat is in principe drie jaar geldig. In die 3 jaar komen mensen van het bedrijf Lloyds met regelmaat langs om de kwaliteit van zorg en onze organisatie te toetsen. Zij stellen dan vast wat
goed gaat, wat we moeten of kunnen verbeteren en of we het certificaat kunnen behouden.

Uitgebreide beoordeling

Omdat de drie jaar nu voorbij waren, werd er in mei weer de uitgebreide beoordeling door Lloyds uitgevoerd. Het auditteam heeft drie dagen de Zevenster bezocht. En aan het eind van die drie dagen vond de algehele beoordeling plaats. De uitkomst was positief, de gesprekken met de medewerkers waren zoals altijd weer prettig verlopen! Wel zijn er, zoals te verwachten was, punten gesignaleerd waar we als organisatie ons weer op kunnen verbeteren.

Verbeterpunten

Er zijn een aantal punten aangegeven waarvoor er verbeterplannen moeten worden gemaakt en waarvoor een minor toegekend is:

  • Het proces rondom bevoegdheden en bekwaamheden, het deskundigheidspaspoort, is nog niet volledig op orde.
  • Een ander punt is dat de cliënttevredenheid wel gescoord wordt, maar dat er onvoldoende uit geanalyseerd is waar er verbeterpunten liggen.
  • Op het gebied van personeelsbeleid en algemeen beleid moet er meer met indicatoren gewerkt worden waarop toetsbaar gestuurd kan worden.
  • Het proces van verzamelen van gegevens en sturen op proces- en uitkomstindicatoren van kritische processen is niet geborgd.

Geslaagd!

De eindbeoordeling was dat het Lloyds voor de Zevenster opnieuw het certificaat gaat aanvragen. De ongelooflijke inzet van vele medewerkers bij de voorbereidingen van dit alles en de fantastisch goede medewerking van iedereen tijdens deze drie toch spannende dagen
is wel een vermelding waard!

Cora Loomans

Geef een antwoord