Piet Immerzeel - Mantelzorger, Vrijwilliger en lid Cliëntenraad
Bij de Zevenster draait de zorg om mensen. Onze bewoners en hun familie en mantelzorgers, onze thuiszorgcliënten, onze medewerkers, onze vrijwilligers en behandeldiensten. In de serie ‘Een goed gesprek met…’ willen wij u graag met deze mensen laten kennismaken en u meer inzicht geven in het reilen en zeilen van onze zorginstelling. In deze aflevering keer hebben wij een goed gesprek met Piet Immerzeel – Mantelzorger, Vrijwilliger en lid Cliëntenraad.

Vertel iets over jezelf

Ik ben op 9 juni 1950 geboren in Moerkapelle en woon daar nog altijd samen met mijn vrouw Jenny. Onze 3 kinderen hebben het dorp al jaren geleden verlaten. De oudste zoon en jongste dochter wonen met hun partner in Utrecht en de middelste dochter in Den Haag. We zijn in het rijke bezit van 3 kleinzonen van 13, 9 en 1 jaar. Regelmatig reizen we af naar Den Haag/Utrecht om op te passen.

Vanaf juli 2013 is daarvoor ook tijd genoeg, omdat ik toen met pensioen ben gegaan. Met veel plezier heb ik 42 jaar gewerkt in het onderwijs, waarvan 37 jaar als directeur van een basisschool in Den Haag.

Mijn sportieve hobby’s zijn schaatsen en fietsen. Wat het fietsen betreft is dat tegenwoordig niet alleen op de racefiets maar ook op de duofiets van de Zevenster. Een andere hobby is reizen. Samen met mijn vrouw trek ik er graag op uit met de camper.

Hoe ben je bij de Zevenster betrokken?

Mijn moeder verblijft sinds 2014 in de Zevenster (woning 47). Daarvoor woonde ze vanaf 2009 in een aanleunwoning bij de Zevenster. Mijn schoonouders, die inmiddels zijn overleden, hebben ook een korte periode in de Zevenster gewoond. Zodoende komen we al geruime tijd in de Zevenster. De betrokkenheid is de laatste tijd intensiever geworden: ik ga regelmatig met andere bewoners fietsen op de duofiets en sinds augustus van dit jaar zit ik in de cliëntenraad.

Wat betekent het om mantelzorger te zijn?

Toen mijn moeder in 2014 van de aanleunwoning naar de Zevenster verhuisde, was dat een hele stap. De dementie maakte dat echter noodzakelijk. Ze werd steeds vergeetachtiger en kon helaas niet meer zelfstandig blijven wonen.

Bij de verhuizing hadden we een dubbel gevoel. Ze kon namelijk erg genieten van de wandelingen met haar hondje. Dat laatste stukje moest ze nu ook inleveren. We hebben echter geen spijt gehad van de beslissing. Het is een geruststellend gevoel om te weten dat je moeder liefdevol wordt verzorgd. Ook als je op vakantie gaat, weet je dat ze in goede handen is.

Toch voel ik me nog steeds verantwoordelijk voor mijn moeder. Ik vind dat je als mantelzorger nauw betrokken moet zijn bij de zorg. Zorgmedewerkers helpen de bewoners om zoveel mogelijk zijn of haar leven te kunnen leiden. Zij moeten rekening houden met wat de bewoner gewend is en wat hij of zij belangrijk en fijn vindt. Naasten moeten hierbij betrokken zijn. Daarvoor moet enerzijds ruimte geboden worden door de Zevenster, maar anderzijds moeten we als familie ook zelf verantwoordelijkheid nemen.

Hoe vul je dat in wanneer je op bezoek bent?

Als we op bezoek zijn, proberen we altijd iets met mijn moeder te doen. Als het mooi weer is, gaan we meestal wandelen met de rolstoel of fietsen op de duofiets. Helaas is het fietsen voor haar de laatste tijd te moeilijk geworden. Wandelen met de rolstoel gaat wel en een stukje wandelen op de gang achter de rollator lukt redelijk. Het is belangrijk om zoveel mogelijk te blijven bewegen, maar soms lukt dat gewoon even niet meer. De laatste tijd gaan we ook vaker op bezoek tijdens een maaltijd. We vinden het fijn om te helpen met eten en ontlasten daarmee ook de zorg.

Vertel nog eens iets meer over de duofiets

De duofiets is al geruime tijd in het bezit van de Zevenster. Ik was echter een van de weinigen die daarvan gebruik maakte. Dat had onder meer te maken met het feit dat het behoorlijk zwaar was om te fietsen. Omdat het technisch mogelijk was om de duofiets te voorzien van elektrische trapondersteuning, heb ik dat intern bij de Zevenster besproken. Er is budget voor beschikbaar gesteld en vervolgens is er een ombouwset gemonteerd.

Met diverse bewoners heb ik de afgelopen maanden kunnen fietsen. Het is fantastisch om te zien hoe bewoners ervan genieten als we bij de roeibaan, langs de Rotte of zelfs helemaal in het Bentwoud achter Moerkapelle fietsen.

Na een korte instructie kan iedereen overigens gebruik maken van de duofiets. Via de website van de Zevenster kan de duofiets gereserveerd worden.

Hoe ben je bij cliëntenraad betrokken geraakt?

Op de afdeling van mijn moeder kwam het ter sprake en tijdens de paasmaaltijd kreeg ik een brief met informatie over de verkiezingen. Ik heb me toen aangemeld als kandidaat en ben daarna gekozen als lid van de cliëntenraad voor de PG afdeling. Inmiddels heb ik enkele vergaderingen achter de rug met enthousiaste mensen in een gemotiveerde cliëntenraad.

Waarom vind je het belangrijk om in de cliëntenraad te zitten?

De Zevenster is een kleinschalige zorginstelling waar medewerkers met veel inzet en liefde zorg verlenen aan de bewoners. Vanaf de zijlijn heb ik dat de afgelopen jaren van dichtbij kunnen ervaren.

Naar mijn beleving wordt er op de Zevenster goede zorg verleend maar tegelijkertijd zijn er vragen die mij bezighouden: hoe kunnen bewoners hun leven zo goed mogelijk leiden? Hoe kunnen zorgverleners hun werk zo goed mogelijk doen? Hoe kunnen we als familie daarbij worden betrokken? Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Wat kunnen we leren van elkaar en van anderen?

Hoewel ik op deze vragen ook niet alle antwoorden weet, geeft het mij in ieder geval voldoende motivatie om me als lid van de cliëntenraad in te zetten voor de bewoners van de Zevenster.

Wat zijn je taken binnen de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit 7 leden en een ondersteuner. Iedere maand is er overleg en bespreken we de lopende zaken en ontwikkelingen. Sommige taken binnen de cliëntenraad worden verdeeld. Zelf ben ik betrokken bij het tot stand komen van het kwaliteitsplan voor de komende jaren.

Wat kan de cliëntenraad voor de bewoners betekenen?

De cliëntenraad krijgt een steeds belangrijkere taak als het gaat om de kwaliteit van de zorg: Is de zorg in de praktijk goed? Krijgen de bewoners wat ze nodig hebben? In het ‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg’ staat wat goede zorg is. Wettelijk is dat vastgelegd en alle verzorgingshuizen moeten daaraan voldoen. Er staat onder meer in dat de cliëntenraad erop let of het kwaliteitsplan aansluit bij wat de bewoners nodig hebben en belangrijk vinden. De cliëntenraad kan hierbij dus veel voor de bewoners betekenen.

Wat is je drijfveer?

Als ik op de afdelingen kom, zie ik dat zorgmedewerkers er nauwelijks aan toe komen om activiteiten met bewoners te doen. Er ligt een behoorlijke druk op de zorgmedewerkers en daarbij kunnen wij als familie zeker iets betekenen.

Na overleg met de Manager Zorg, Luuk Schouten, zou ik graag familie meer willen betrekken. Dat kan het ondersteunen van de zorgmedewerkers zijn, maar ook het doen van activiteiten met bewoners. In de komende periode zullen we allereerst voor de woningen 45 en 47 onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Bewoners kunnen enorm genieten als er iets met ze gedaan wordt. Ik merk dat niet alleen met de duofiets, maar ook als ik bijvoorbeeld met een bewoner een stukje wandel in de rolstoel en even in de tuin ga zitten.

Het zijn de kleine dingen die het doen…. maar o zo belangrijk!

2 Reacties
  1. Wat fijn dat er zulke mensen zijn, laten we hopen dat er nog veel bijkomen.
    het verlicht de werkdruk voor de verzorging.

  2. Wat fijn dat u zo betrokken bent bij de Zevenster, bedankt voor dit goede gesprek met..

Geef een antwoord