cliëntenraad - Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster
Aan allen die de ‘Zevenster’ niet alleen een goede vaart wensen, maar belang willen zien in persoonlijke bijdrage voor het verbeteren en verder uitdragen van de goede naam en kwaliteit van de zorg.

Na jaren van zorg voor mijn vrouw, dat heet tegenwoordig mantelzorg, kwam het onherroepelijk moment dat zij opgenomen moest worden in een zorgtehuis. Vanuit Almere naar de Zevenster in Zevenhuizen. De stap bleek zeer goed, mede vanwege de liefdevolle zorg. Ik bezocht haar veel en kreeg inzicht in het vele en grootse werk dat door de medewerkers gepresteerd werd.

Mij werd gevraagd zitting te willen nemen in de cliëntenraad, voor een bijdrage en ondersteuning. Ik heb dat gedaan en ondervonden dat je op een behoorlijk niveau kan bijdragen ter verbetering van de zorg voor de bewoners en uiteraard ook voor medewerkers in de relatie tot de bewoners.

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van mijn vrouw. Bij de afscheid dienst heb ik mogen memoreren dat de kwaliteit van haar leven de laatste maanden verbeterd was, mede door liefdevolle zorg van de medewerkers. Ik heb als lid van de cliëntenraad ervaren dat daar vanuit bijgedragen kan worden aan de te geven zorg. Deze bijdrage geef je inhoud door te weten wat leeft bij de bewoners en wat er beleeft wordt.

Deze ervaring heeft mij geholpen lid van de cliëntenraad te willen blijven en mij daartoe ook verkiesbaar te stellen. Wilt u meedenken en meehelpen om onze Zevenster op het kwalitatieve hoge niveau te houden en verder op te stuwen, stel u dan verkiesbaar.

Nico Overbeeke

Meer informatie over de verkiezingen van de cliëntenraad vindt u hier.

Geef een antwoord