Een goed gesprek met Carolien Hakkesteegt
Bij de Zevenster draait de zorg om mensen. Om onze bewoners en hun familie en mantelzorgers, onze medewerkers, onze vrijwilligers en behandeldiensten. In de serie ‘Een goed gesprek met…’ willen wij u graag met deze mensen laten kennismaken en u meer inzicht geven in het reilen en zeilen van onze zorg- instelling. In deze aflevering hebben wij een goed gesprek met Carolien Hakkesteegt, verpleegkundige met als specialisatie Palliatieve zorg.

Vertel iets over jezelf

Ik werk sinds 5 jaar bij de Zevenster als triageverpleegkundige en ik ben 26 jaar. Ik ben gestart op Somatiek, aansluitend heb ik op de PG en bij Thuiszorg gewerkt. Na het afstoten van de Thuiszorg ben ik nu weer terug op de PG. Daarnaast geef ik intern klinische lessen over actuele thema’s.

Afgelopen juni heb ik de eenjarige post hbo-opleiding Palliatief Verpleegkundige afgerond. Deze opleiding wilde ik graag doen vanwege mijn interesse in het verbeteren van de kwaliteit van leven van onze bewoners. De insteek van de opleiding heeft ‘contextuele benadering’. Dit betekent dat het gaat over alle facetten en omstandigheden waar de bewoner in de palliatieve fase mee te maken krijgt, zoals lichamelijk, geestelijk, levensvragen en punten op het gebied van welzijn.

Palliatief, wat betekent dat?

Palliatieve zorg is zorg als de levensverwachting korter dan een jaar is of bij ongeneeslijke ziekten, bijvoorbeeld MS, kanker of dementie. Het gaat niet alleen over het ziektebeeld, maar ook over de geestelijke ondersteuning en het welzijn van de bewoner. Er worden afspraken gemaakt over wat wel, maar ook wat niet meer gedaan wordt op medisch gebied, op het gebied van voeding (dieet of juist helemaal niet), comfortabele lighouding, voorkomen van doorliggen en allerlei andere punten in overleg met bewoner en/of naasten.

Er zijn natuurlijk ook veel levensvragen. Denk aan religie, hoe laat ik mijn familie achter en heb ik het goed gedaan. Als men hier behoefte aan heeft, dan worden deze onderwerpen besproken. Zo kan men zaken goed afsluiten.

Wat is het verschil tussen palliatieve en terminale zorg?

Het verschil tussen palliatief en terminaal is dat terminaal de allerlaatste fase van het leven betreft, terwijl palliatief een langere periode omvat die zelfs jaren kan duren. Hier is een multidisciplinair team bij betrokken: alle betrokken zorgmedewerkers en specifiek de contactverzorgende, een arts als eindverantwoordelijke, ergotherapeut, fysiotherapeut, diëtiste, maatschappelijk werk, geestelijk verzorger/dominee/pastoor.

Deze zorg gaat niet alleen over de grote dingen, maar zit vaak ook in kleine dingen. Kwaliteit gaat over de invulling van het laatste stukje van het leven door dit zo comfortabel mogelijk te maken en de bewoner en de naasten zo goed mogelijk te informeren over alle keuzes die er zijn.

De vragen en onzekerheden in deze fase van het leven zijn meestal groot en vaak onnodig door alle mogelijkheden die er zijn om het leven te verzachten of te veraangenamen. Om dit op een goede manier te begeleiden is het hebben van kennis en inlevingsvermogen belangrijk, maar het kunnen luisteren naar wat de bewoner écht wil is daarbij het allerbelangrijkst.

Het meedenken met en begeleiden van de bewoner en familie/contactpersoon, het aanspreekpunt zijn voor alle betrokken disciplines maken de rol van (palliatief) verpleegkundige heel mooi.

Tijdens de corona was palliatieve zorg nodig en dat zonder de naasten. Een bijzondere situatie.

Veel mensen waren ernstig ziek en veel zijn overleden. Daardoor draaide het grootste deel van de dag al om palliatieve zorg. Wat het lastig maakte was dat de werkdruk erg hoog was en je onder andere de naasten niet kon betrekken zoals je wilde. In deze periode heb ik wel heel veel geleerd, maar in de hectiek waren bepaalde zaken niet meer haalbaar.

Ik vind het fijn dat de Zevenster mij de kans heeft gegeven om deze opleiding te mogen doen en dat ik het in de praktijk kan brengen, zodat ik me kan ontwikkelen in deze rol.

Meer weten?

Als medewerkers, bewoners of familie/contactpersonen meer willen weten kan contact opgenomen worden met Carolien: chakkesteegt@de7ster.nl

Geef een antwoord