Een goed gesprek met... Bram Troost, Manager Zorg a.i.
Bij de Zevenster draait de zorg om mensen. Om onze bewoners en hun familie en mantelzorgers, onze medewerkers, onze vrijwilligers en behandeldiensten. In de serie ‘Een goed gesprek met…’ willen wij u graag met deze mensen laten kennismaken en u meer inzicht geven in het reilen en zeilen van onze zorginstelling. In deze aflevering hebben wij een goed gesprek met Bram Troost, manager Zorg ad interim.

Mijn naam is Bram Troost. Ik ben 64 jaar geleden geboren in Beetgumermolen, Friesland. Ik ben echter opgegroeid in Vleuten, Kootwijk, Rotterdam, de Meern en Amsterdam. Ik spreek dus geen woord Fries.

Vertel iets over jezelf

Na een bijzonder leuke en gezellige eerste 18 jaren ben ik op reis gegaan en heb ik voor een stevige 2 jaar rond- gezworven, waarvan ik 1,5 jaar in Zuid-Afrika heb gewoond. Vervolgens in militaire dienst en op mijn 22ste veranderde bijna alles. Mijn eerste baan en natuurlijk mijn eerste grote liefde. Ik ben in 1979 getrouwd met Adrie Kramer en deze maand mogen we terugkijken op 40 jaar huwelijk. Mijn vrouw werkt al 43 jaar in de autobranche waar ik haar destijds ook heb ontmoet.

Wat is je werkervaring?

De eerste 20 jaar van mijn werkzame leven heb ik bij een zevental internationale bedrijven gewerkt, in logistieke functies. In 1994 kwam er een einde aan die vaste banen en ben ik als ZZP’er gestart. Binnen een jaar startte ik mijn eerste opdracht in de zorgsector en inmiddels mag ik terugkijken op 25 jaar ervaring in de zorgsector, met name in de VG en V-&-V.

Hoe lang werk je bij de Zevenster?

Ik ben gestart op 8 juli jongstleden, dus ik werk hier nu 9 dagen. Dat lijkt heel kort, maar dankzij de enthousiaste ontvangst voelt het al alsof ik hier aanmerkelijk langer ben. Veel van de collega’s heb ik al even gesproken en ik viel met mijn neus in de boter doordat ik afgelopen week al uitgenodigd was bij de medewerkers-BBQ.

Hoe ben je in de zorgsector terecht gekomen?

Min of meer toevallig doordat ik van een familielid het verzoek kreeg om een onderzoek op te starten bij Philadelphia Zorg in Nunspeet. Het betrof een onderzoek naar carrièreverloop in het middelmanagement binnen de VG-sector en alle daarbij komende hindernissen. Daarna werd ik gevraagd om een gezinsvervangend huis tijdelijk onder mijn hoede te nemen omdat de locatiemanager ziek was. En daarna weer een inval-opdracht bij een verslavingszorg organisatie. En zo is het gestart en voordat je het weet kijk je terug op 25 jaren in de zorgsector.

Waarom de Zevenster?

Ik ben door de Zevenster gevraagd om tijdelijk te komen ondersteunen, omdat de manager zorg Luuk wat langer ziek is dan verwacht. Het is een prachtige functie binnen een kleine organisatie.

Ik mag dit de komende periode voor een 24 tot 28 uur per week gaan doen. Er ligt een mooi takenpakket voor me klaar en ik ga me daar de komende periode intensief mee bezighouden. Maar jullie zullen mij ook vaak zien binnen de woningen. Het is namelijk niet mijn kantoor, maar het zijn de woningen waar het echte werk gebeurd en dat kan niet vaak genoeg gezegd worden. Medewerkers in de zorgsector zouden mijns inziens elk jaar gezamenlijk de Nobel-prijs moeten krijgen.

Ik ben overigens goed bereikbaar, iedereen weet mijn telefoonnummer en mijn vaste werkdagen in Zevenhuizen zijn: maandag, dinsdag(ochtend), woensdag en vrijdag(ochtend). En als ik er even niet ben, dan ben ik redelijk goed bereikbaar via de e-mail en de Whatsapp.

Hoe ervaar jij de Zevenster?

Een bijzonder fijne en warme omgeving. Met name de kleinschaligheid en de onderlinge saamhorigheid zijn een waardevol iets.

Afsluitend?

Ik heb bijzonder veel zin in deze nieuwe werkomgeving en kom alsjeblieft langs, de koffie staat altijd klaar.

Geef een reactie